Sosyal medyada Kahramanmaraş ile ilgili yaptığı tarih, doğa, arkeoloji ile ilgili paylaşımlar ve alan çalışmaları nedeniyle büyük ilgi gören, profesyonel tur rehberi adayı İlker Benli ile Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli hakkında konuştuk. İlker Benli’yi yine bu sayfalarda konuk etmeye devam edeceğiz.

İlker Benli, Anadolu’da hiç bir şehre kısmet olmayan; tarih ve kültürel, termal, doğa turizmi, kayak merkezi, inanç turizmi ile turizmde çok büyük potansiyele sahip olan Kahramanmaraş’ın, makro turizm politikası hazırlanarak, deprem sonrası süratle yaraları sarmak için olağanüstü gayret göstermek gerektiğini belirterek; turistin sadece bir külah dondurma yiyip gittiği bir durak değil, en az bir gece konaklamasını sağlayacak donanımda turizm alt yapı politikası oluşturmak gerektiğini ifade etti. Kahramanmaraş’ın mimari dokusunda çok önemli yere sahip olan eski konaklarımızı restore edip gelen turistler için cazip konaklama tesislerine çevrilmesi gerektiğini vurgulayarak söyledi.
 
İlker Benli ile ilk konuşmamız şehrin genel tarihi üzerine:
Kahramanmaraş şehir merkezi üç bin yıllık tarihi bir şehirdir. Şehrimiz, ne Akdeniz şehri, ne de Orta Anadolu şehridir. Kendine has bitki örtüsü ve iklimi olan, kadirşinas halkı ile müstesna bir şehirdir. 
Kahramanmaraş Hitit şehridir; Çok Yaşar Köyünde küçük Asur ticaret merkezi, şehir merkezi ise Kale ve Ahırdağıeteklerinde kurulmuştur.
Kahramanmaraş müzesinde sergilenen eserler Kale’den ve Mağralı - Yörük Selim Mahallelerinden çıkarılmıştır genel olarak.
Üç bin yıl önce Mısır ve Hititler yıkılmış, şehir devletleri dönemi başlamıştır. Gurgum şehrinin merkezi Maraş ile öykümüz başlıyor. Şehir üzerinde sürekli hakimiyet mücadelesi vardır.
O tarihten günümüze sadece Kale geliyor. Dış surların o dönem için var olduğu düşünülmekte, ancak kalıntılar ile bu doğrulanmış değildir. Hitit döneminde, dış surların güneyinde ve batısında koruma alanları vardır. Divanlıtepesi, Aladan Tepesi, Şeker Dere, Kanlı Dere, Uzunoluk Deresi doğal koruma alanları olarak hep varola gelmiştir.
Şehir sürekli el değiştirmektedir. Pers, Helenistik krallıklar ve Roma döneminden sonra Altıncı ve yedinci yüzyılda şehrin hakimiyet mücadelesi dönem dönem Arap akınları ile devam etmiştir.
1114 yılında Kahramanmaraş’ın yönetim gayrimüslimlerde iken çok büyük bir deprem oluyor. Şehirde taş üstünde taş kalmıyor. Depremden sonra şehrin yerleşim yeri değişiyor. 
Dulkadiroğulları dönemi ile birlikte şehirleşme süreci ivme kazanmıştır. Çünkü şehir artık sürekli el değiştirmekten kurtulurmuştur.
Divanlı mahallesi şehrin en gözde yeridir, batıdan esen rüzgara açık, zengin su yollarının ilk durağıdır. 
Sakarya Mahallesi (Alemli) ve Sarayaltı semtinde kamu binaları inşaa edilmiştir. Yine Sarayaltı ve Demirciler çarşısı ilk ticaret merkezi olarak kayda geçmektedir. 
Kahramanmaraş 1522’de Maraş Osmanlı devletine geçer. Osmanlı imparatorluğu kendi şehir hüviyetini , Maraş’ta da uygulamaya başlamıştır.
Şimdi kasap hali olarak bilinen yer Dulkadiroğulları döneminde yapılan ilk bedestendir. Burası Ermeni isyancıların ateşe vermesi sonucu büyük zarar görmüş sonrasında yıkılmıştır.
Osmanlılar döneminde yapılan Kapalı Çarşı ise halen faaliyetini sürdürmektedir. Daha sonra Saraçhane yapılmıştır. Farklı inanç ve kültürlerin hüküm sürdüğü bölgede Maraş kelimesi üzerinde çok tartışılan isimdir. Asurlular döneminde “Markasi” yani “Aslan yelesi” anlamında kullanılmaktadır.
Maraş ismi, Yine bir Bizans generali olan Marasion’dan da geldiği düşünülmektedir.
Şehrin güneyinde çeltik tarlaları olduğundan dolayı sıtma hastalığı çok fazla olmaktadır. Araplar Maraj diyemedikleri için, titreyen yer anlamına gelen “Mer’aş” demektedirler.Kültür bir anda ortaya çıkmaz, insan eliyle birikir. Birden fazla kültüre ev sahipliği yapan Kahramanmaraş 10 bin sene öncesinde de tekstil üretimi olduğu bilinmektedir. Dünyada arkeolojik kazılarda ilk toplu iğne Kahramanmaraş Direkli Mağarası kazılarında bulunmuştur.

16. YY da yapılan Paşa Hamamı 
Yahudi toplumunun inanç ritüellerini ve Osmanlının azınlık toplumlarına hoşgörüsünü göstermesi açısından önemli bir sosyal yapı

Çukurhisar antik dönem kadın mezarı

Çukurhisar antik dönem kaya mezarları

Türkmen diyarı Bertiz bölgesinde bulunan Şaman mezarı

Oğuzların taşa bıraktığı son izler

İlker Benli kimdir?
1986 da yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra  sırasıyla Yüksek Öğrenimini Özel Eğitim öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler ve Tarih anabilimdallarında lisans düzeyinde tamamlamıştır. 2014 yılında ise “Osmanlı Devletinde Şehirleşme Ve Maraş'ın şehir yapısı”isimli yüksek lisans çalışmasını Tarih anabilimdalında yapmıştır. Halen Arkeoloji anabilimdalında 2. lisansüstü çalışmasını yapmaktadır. Şehir tarihi ve Türk Tamgaları üzerine araştırma/ çalışmalara devam etmektedir.