Hayatını kazanmak, emekliliğine kadar devlet idaresi altında iş güvencesine sahip olmak, yapmadıklarından asla sorumlu olmayan, sorumluluğu ise tanımlanmış işi yapan, 657 sayılı devlet memuru kanunu ile yasal zırha bürünen, suç halinde dahi yargılanması için önceden izin alınması gereken imtiyazlı sınıfa halk tabiri ile memur, devlet raconu ile “bürokrat” diyoruz.

Yazıya neden böyle başladım? Devlet ile olan ilişkim 35 sene önce Burdur’da yaptığım bedelli askerliktir. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamlayan, çalışma hayatımın tamamı özel sektörde geçen, çalıştığı iş yerinde yaptıklarımdan ve de yapmadıklarımdan dolayı sürekli hesap veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

Asla aklımıza gelmeyen, can pare sevdiklerimizden ayrılmamıza vesile olan, kültürel eserlerimizinde yok olduğu 6 Şubat 2023 depreminden sonra ağabeyim, dostum Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun sahip olduğu Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesinde yazıyorum. 

Kamu adına gazetecilik yapıp, kamuoyunun merak ettiklerini (ticari sır, devlet sırrı olanlar dışında) ilgili mercilere sorup haber yapıyorum.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde, ilimizde bulunulan tarihi camilerimiz yıkıldı ya da hasar gördü, vakıf eserleride aynı akıbete uğradı. Kültürel hafızamızda ağır hasar aldı, kilometre taşlarımızdan mahrum kaldık. Yıkılan hasar gören bu eserlerin durumu araştırmak istedim. 
Bu tarihi eserlerin ihyası Kahramanmaraş halkının morali yukarıya taşıyacaktır.
Yapılan çalışmaları duyurmak, tespit ettiğimiz eksikleri, yanlışları dile getirmek gazetecilik görevinin gereğidir.

Bu konuda haber yapmak için, Kültür Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Basın Müşavirliğine yazılı olarak 22 Mart 2024 tarihinde başvurdum. Basın müşavirliğinden gelen gelen cevapta, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş-Gaziantep-Kilis 
bölge müdürü Adem Bozkurt Bey ile görüşmem gerektiği bilgisi tarafıma yazılı olarak verildi.
Defalarca arayıp bir kez telefonda görüşebildiğim Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt Bey ile görüşmemizde Kahramanmaraş’taki vakıf eserlerinin depremdeki zararlarının envanteri, müdürlüğün bu eserler ile ilgili iş planlaması, öncelikle restorasyonu yapılacak eserlerin hangileri olduğunu sordum. Daha sonra e-mail ile ek sorular yönelttim. 
Daha sonra Adem Bozkurt Beyi defalarca telefonla aramama rağmen cevap vermedi. (Telefon arama kayıtları ve e-mail kayıtları arşivimdedir.)

Devletimizin aziz bürokratı Adem Bozkurt beyden, kamuoyunda sizlerin huzurunda yukarıdaki sorularımı tekrarlıyorum.

Bu yazı yayınlandıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın Müşavirliğinede gönderilecektir.

Yeni seçilen belediye başkanlarının basın bürolarına not:
Halka hizmet etmek için talip olduğunuz görevi yerine getirmek için seçimi kazandınız. Yapmakla yükümlü olduğunuz her iş için basın bülteni gönderip, bunun için de aracılar vasıtasıyla yayınlanması için baskı yapmanıza gerek yoktur.
Marifet iltifata tabidir