“Türkiye Girişimci Buluşması”  bu yıl 3-4 Kasım tarihinde Konya’da yapıldı. Girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilerek ticarileşmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu işbirliklerinin geliştirilmesi için düzenlenen etkinlikte gelecek adına heyecan veren projeler sergilendi.

Stantları ziyaret ederken her bir fikrin hayalin ötesine taşınarak, somut hale getirilişinin hikayesinden etkilenmemek mümkün değildi. Türkiye adına, gelecek adına…

 “Fikirden Girişime” mottosuyla hayata geçirilen buluşmada B2B görüşmelerin yanı sıra etkinlik boyunca sekiz ayrı oturumda çeşitli başlıklarda paneller gerçekleştirildi. Uçtan Uca Girişimcilik Ekosistemi, Geleceğin Tarım Teknolojileri, Girişimcilik Ekosisteminde Alternatif Finansman Kaynakları, Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon, Geleceği Şekillendiren Beyinler: Yapay Zeka ve İnsanlığın Yeni Yolculuğu, Girişimciler için E-Ticaret Fırsatları gibi…

Konya Selçuklu Kongre merkezinde gerçekleştirilen buluşma, 10’uncu GİV Girişimcilik Ödül Töreni ile tamamlandı. Girişimci İş adamları Vakfı (GİV) her yıl girişimciliği destekleyerek bu anlamda farkındalığı arttırmak, girişimciliği destekleyen yöneticiliğini özendirmek amacıyla yarışma düzenlemektedir. İlk düzenlendiği 2011 yılından bu yana ödül kategorileri genişletilen yarışmada bu yıl girişimcilere 11 dalda 15 ödül verildi. Bu ödüller girişimcilik adına bir itici güç olmaktadır.

Girişimcilik bir ülke için önemli lokomotif bir kavramdır. Girişimciler ekonomik kalkınma ve gelişmeyi sürdürülebilir kılmaktadır. Bugün dünyada gelişmiş ülkelere bakılırsa girişimcilerin kurdukları firmalar söz konusu ülkelere büyük bir ivme ve katma değer kazandırmışlardır. Aynı zamanda ülke ekonomilerinin dışa bağımlılıktan kurtarılmasında önem arz etmektedir.

Girişimci, finans alanındaki bilgisini, iş zekasıyla harmanlayarak kendisi veya şirketi için ürün/marka oluşumunu sağlayan kişidir. Girişimci aynı zamanda fiiliyatta bir CEO’dur. Planlama, strateji oluşturma ve ileriye yönelik hedefler belirleme noktasında sorumlulukları vardır. Girişimcinin belirgin temel özelliği yeni fikirler geliştirmesi ve bunları uygulamaya koymasıdır. Ayrıca girişimci fikrine gönül vermeli ve eleştirilere kulak asmadan devam etmelidir. Başarılı bir girişimciliğin ilk kuralı değişime açık olmak, küresel dünyanın içine doğru yol almaktır. Diğer bir husus ise olabildiğince network elde etmektir. Çünkü sosyal etkileşimin ürünlerin ve fikirlerin tutulmasında payı yüksektir. 

Girişimcilik, insanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır. Girişimcilik dünyasında ivme yakalamak adına maddi sermaye elbette önemli. Fakat en az maddi sermaye kadar manevi sermaye ve deneyimli ellerden rehberlik alabilmek de kritik önem arz etmektedir.

Bu manada 10 Ekim 1996 yılında kurulan Girişimci İşadamları Vakfı her geçen gün büyüyerek, girişimcilik hikayemi yazmak istiyorum diyenlere destek vermektedir. Vakıf Türkiye genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerle yatırımcıların koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, girişimciliği özendirmek-desteklemek-yaymak ve Türkiye’yi ilgilendiren her türlü ekonomik mesele ile ilgili incelemelerde bulunarak çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulmuştur. Gençlerin önünü açarak ilerlemesini sağlayacak her türlü projeyi destekliyor.

GİV başkanı Mehmet Koç’un konuşmasında gençlere tavsiyeleri vardı. “Girişimci olmak, şirket kurmak ve bir yapı oluşturmak bambaşka bir şeydir. Profesyonel hayata geçemden önce şirket kurun ve bir girişim fikriniz olsun. Bunu da bölgenize ve ülkenize kazandırmaya çalışın.” dedi ve ülkelerin sadece nüfuslarla değil, nüfusların oluşturduğu şirketlerle ve rakamlarla ifade edildiğini vurguladı.

Günümüzde ne yazık ki genç girişimciliği ile ilgili yanlış inanışları duymuşluğumuz oluyor. Girişimcilik için çok fazla sermaye ve finansal kaynak gerekliliği, girişimciliğin maaşlı bir işten daha riskli olduğu, gençlerin doğru piyasa bilgisi olmadan yanlış işi seçebilmesi vs.

Elbette bir işe başlarken bir güvencesi olsun ister insan. İşte bu manada özellikle gençler bu buluşmada TÜBİTAK, KOSGEB gibi destek alabileceğiniz kurumlar ve nasıl destek alabilirim?, nasıl e- ticaret yapabilirim? vs. sorularına cevap buldu.   

Bir sonraki Türkiye Girişimci Buluşması’nın Kahramanmaraş’ta yapılmasını diliyoruz. Çünkü burada deprem nedeniyle işini kaybetmiş yeniden başlamak isteyen, işini bir adım öteye taşıması gereken insanlar var. Daha ötesi kendi potansiyellerinin farkına varmak isteyen gençler var.

Son olarak her girişim için bir serüvendir denilebilir. Serüvenler içinde uzunlu -kısalı bir çok hikaye barındırır. Bu hikayelerin çoğalmasını ve olumlu sonuçlar ortaya çıkarması için girişimciliğin hayatın içinden gelen tecrübelerle bağının güçlü olması gerekir.

 Sağlıkla kalın…