Üretim düşüncesiyle yola çıkan Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi, Afşin-Elbistan termik santralından çıkartılan kömür atıklarından, Gübre fabrikası kurmak istiyordu?

Daha önce eski Orman ve Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’yi ziyaret ederek fabrikanın kurulması için destek istemişlerdi...

Bakan Kirişci’de gübre fabrikasının kurulması içini elinden gelen tüm desteği vereceğinin sözünü vermişti!

Şimdi artık üniversitelerimiz bir taraftan eğitim verirken öbür taraftan üretim yapmak istiyorlardı.

Buna katılmamak mümkün değil.  Kamu, Üniversite, Sanayi işbirliği olmadan teknolojik ürünler üretmemiz mümkün değil. Buna başlamak gerekir. Bunu örnek alması gereken diğer üniversitelerde bir taraftan üretime başlamalıdırlar…  Karşılığı olmayan mezun vermekten vazgeçip ufukta görünen yeni yatırımlara öncülük etmeleri gerekir.”

KSÜ eski Rektörü Prof Dr. Niyazi Can konuyu ilgili şunları söylemişti. ‘Ekonomik kalkınma ve bunun temeli olan yüksek teknolojili üretimin en önemli koşulu olan Kamu-Üniversite- sanayi işbirliğini dijital dönüşümü gerçekleştirmektir. Üniversitemizin düzenlediği çeşitli bilimsel toplantılarla da Kamu –üniversite –sanayi işbirliği konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemekte ve ülkesel kalkınma hedeflerimizde öncelikli olan alanları bilimsel ve endüstriyel yaklaşımla değerlendirmeye almaktadır’.

Üniversitede üretilen bilgi ve teknolojilerin ürüne dönüşerek ticarileşmesine, topluma fayda sunulmasına başarılı bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.

‘’Amacımız üniversitemize yurt içinden ve yurt dışından gelen öğrencilerimize çağın gerektirdiği şartlarda nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirmek, ülkemize katkı sağlayacak niteliklere kavuşturmaktır. Öğrencilerin mezun olduklarında sadece akademik başarılarıyla ve teorik bilgileriyle değerlendirildiği geride kalmıştır. AR-GE, inovasyon, mükemmeliyet ve uluslararası rekabet edebilir eğitim stratejilerimizin merkezinde yer almaktadır. Öğrencilerimizi uygulama becerisine sahip, yenilikçi düşünebilen kalifiye, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek hedefindeyiz. ”dedi.

Bu projeye emeği geçen ve öncülük eden eski Rektör yardımcısı Prof. Kadir Salatalı, daha önce Ziraat fakültesinde Dekanlık yapan akademisyen.  Yıllardan bu yana Afşin-Elbistan da çıkan kömür atıklarının yararlanılması ve ekonomiye kazandırılması için çaba sarf ettiğini yakından biliyoruz.

Bilindiği gibi: Eski bakan Vahit Kirişçi ve milletvekili, eski rektör Prof. Dr. Niyazı Can ve Rektör yardımcısı Prof. Kadir Salatalı öğretim üyesi.

Şimdi  Rektör Prof. Dr. Altepin Yasım’ın sahasında. Bu konuda bir ses çıkmıyor. Önemli bir çalışma yapılıyorsa bizim haberimiz mi yok.