Miladi takvime göre yeni yıl 31 Aralık akşamı saat gece yarısını geçtikten sonra başlar.

Kahramanmaraş içinde bu ritüel aynıydı, ta ki 2023 yılında Kahramanmaraş depreminin yaşandığı güne kadar… Bu depremin ardından, şehir için adeta bir dönemin kapanıp başka birinin açıldığı, bir şeylerin değişip bittiği, başka bir şeylerin ise başladığı bir gün olarak 6 Şubat tarihini yazdık takvimlere…
2023 yılı, ülkemiz için önemli gelişmelerin ve büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Türkiye’nin kendi içinde gündemi ve uluslararası arenada yaşanan olaylar, ülkenin geleceğini şekillendirdi. Aynı zamanda Türkiye, 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gecenin sabahında son yüz yılın gelmiş geçmiş en ölümcül depremlerinden biri olan Kahramanmaraş Depremi’ni yaşadı.
Giden 2023 yılı Kahramanmaraş’tan çok şey götürdü. Bunları sıralayıp yazarak tekrara girmek istemiyorum. Ancak deprem, sadece toprakla binalar arasına derin çatlaklar oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda bu güzel şehrin insanlarının yüreğinde derin izler bıraktı. Her bir kalp acıyla yoğruldu, şifa bulmaya çalışıyor. Maddi anlamda ise birçok alanda ciddi kayıplarımız var. Kısaca, geçen yılın bütününe bakıldığı vakit “çok şükür bitti” diyesi geliyor insanın…
Henüz diyemiyoruz!
Her gelen yeni yıl için, kutlamalar yapılır. İnsanlar birbirlerinin yeni yılını kutlar, güzel dileklerde bulunur. Ayrıca her gelen yeni yıl, yeni umutları, yeni atılımları, yeni beklentileri ve yeni başlangıçları içerisinde besler. Kahramanmaraş’ın bu yıla dair, umutları var, beklentileri var, yapılması gereken çok iş var Kahramanmaraş’ta…
Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Kullanacağımız oy ile Belediye başkanlarını, dolayısıyla birlikte çalışacak ekipte karar kılmış olacağız. Bu seçimin depremde ağır yara almış dört il ve bunlardan biri olan şehrimiz için çok önemli olduğu aşikardır. Bilindiği üzere belediye başkanlığı, şehre her manada anlam katan ve gelişmesi için çeşitli faaliyetlerin icra edildiği makamlardır. Bu nedenle belediye sınırları içerisinde yaşayan şehir halkı ve şehrin geleceği için belediye başkanının sahip olduğu vasıflar büyük önem taşırken, 6 Şubat’tan sonra bu daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle bu şehrin sorunlarını iyi okuyabilen, vizyon projeler hayata geçiren, merkezi yönetimle iletişimi güçlü, gelecek odaklı başkana ihtiyacımız var.   
Yeni gelen yıl, geçen bir yılın muhasebesi yapılırken aynı zamanda içinde bulunduğumuz yıla ilişkin yol haritasının, planlamaların, yaşanan tecrübeler ışığında gözden geçirilmesine imkan veren dönüm noktasıdır.
Bu kadar yıkımdan sonra yeniden demek, ayağa kalkmak hiç kolay değil... Fakat mümkün mü? Elbette mümkün. Gereken, ihtiyaçların eksikliklerin belirlenmesi ve öncelik sırasına göre, stratejik planlama çerçevesinde kısa sürede uygulanmasıdır. Peki depremin üzerinden geçen bir yıla yakın sürede, neler yapıldı? Neler yapılacak? Yetkililerin açıklamaları ve ulaşabildiğim veriler doğrultusunda özetleyelim.
Öncelikle şehrin genel görünümüne bakıldığında yürek burkan eksiklikler olsa da yeni Kahramanmaraş vizyonu çerçevesinde kalıcı konutlar, köy evleri, sosyal donatılar, yeşil alanlar, turizm ve sağlık alanlarındaki yapımına başlanan projeler umut veriyor.
Depremin ardından Şehrin yeniden imar ve inşası için başlatılan Kentsel Tasarım Projesi’nde hızla yol alınıyor. Kentsel Tasarım projeleri; proje alanının niteliğine bağlı olarak (arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi vb.) uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere dair hedef, yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesini, yönetim modellerinin oluşturulmasını içermektedir. Bu minvalde beş noktada kurulan şantiyelerde çalışmalar devam ederken Trabzon Caddesinde kalıcı konut ve işyerlerinin inşası göze çarpıyor. Diğer taraftan bin bağımsız bölümden oluşan Azerbaycan Mahallesinin inşası da hızla devam ediyor. Kentsel tasarım projesiyle şehrin merkezine 10 bin konut ve işyeri yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalar hakkında yapmış olduğu açıklamada bunların 3 bin 500 ‘ünün ihalesi tamamlandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca şehrin kimliğini ve hikayesini oluşturan bu alanlarda yapımına başlanan projelerin 1 yıl içinde tamamlanacağını belirtti. 12 Şubat Stadyumu’nun bulunduğu alan deprem müzesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kültür ve spor kompleksi yapılacak.
Depremden kısa bir süre sonra 50 bin konutun yapımına başlanmıştı ve halen devam ediyor. Bunlardan 10 binden fazlası teslim aşamasına gelmiş durumda bulunuyor. Afet sürecinde en önemli konulardan birisi ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkazın kaldırılmasıdır. Bu konuda gelinen nokta 35 bin ağır hasarlı binadan %85’inin yıkımı tamamlandı.
En çok konuşulan orta hasarlı binalar ile ilgili gelinen noktada, binaların hasar durumları kayıtları yapılarak tapu hanesine işlenmiş durumda. Fakat güçlendirilmesi gereken binaların proje ruhsat işlemleri noktasında aksaklıklar halen devam ediyor. Aralık ayı içerisinde proje süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi adına orta hasarlı binaların durumunun yönetimini Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Buna göre güçlendirmeye uygun olan yapıların projeleri ruhsat verilmek üzere en geç 29 Şubat 2024 tarihine kadar ilçe belediyelerine gönderilmiş olacak.
Şehri merkezinde çeşitli noktalarda zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Özellikle üç alanda detaylı çalışma yapılıyor.  Bunlardan ilki olan Kıbrıs Meydanı’ndan Kayseri Yolu’na kadar olan bölgede yapılaşmada rahatlama için gerekenler yapıldı ve inşa çalışmaları başladı. İkinci olarak belirlenen alan, heyelan riski taşıması nedeniyle Boğaziçi bölgesi, Üçüncüsü ise fay hatlarının geçtiği alandır.   
Ağır hasar alan şehrin altyapısının yenilenmesi için ihalelere başlandı.  Böylelikle -deprem öncesi de yenilenmesi gerekliliği belirtilen- şehrin altyapısı, uzun yıllar garanti altına alınmış olacak.
Geçtiğimiz Kasım ayında Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile Büyükşehir Belediyesi arsında imzalanan işbirliği sözleşmesi kapsamında 10 milyon dolarlık hibe ile Kahramanmaraş’a dört önemli proje kazandırılacak. Bu projeler; 6 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali, çocuk kütüphanesi ve sanat merkezi, danışmanlık ve kariyer planlama merkezi ile gençlik spor merkezidir.
6 Şubat bu şehrin hikayesinin yeniden yazılmaya başladığı tarihtir.
Devam edecek…