Dava adamları mutlaka inandıkları davanın yükümlülüklerini yerine getirmek ve katlanmalıdırlar.

Kendilerini yalanlayan ve kendilerine zulüm ve işkence eden insanlara karşı sabırlı ve metanetli olmalıdır. İnandığı davaya gönülden samimi olarak bağlanmalıdır.
   Bir davaya gönül veren ve o davayı omuzlayan kimseler, sabretmek dayanmak ve katlanmak zorundadır. Davaya gönül verenler, direnmek, azmetmek ve ilerlemek mecburiyetindedir.
  Kişiler doğru yolu bulmuyor, peşimden gelmiyor, gönülleri davaya bağlanmıyor diye ümitsizliğe düşmemek gerekir.  bir dava belki yüz kere tekrar takrar anlatılsa  ve gönüllere ulaşılmasa, belki yüz birincisinde ulaşılabilir. Kişinin vazifesi onu bıkmadan, usanmadan tekrarlamaktır. Atalarımız; “Ettekrarü hasen velevkani yüz seksen demiştir.” Yani yüz seksen defa tekrarlansa iyidir. Demişlerdir. Belki son tekrar gönülleri oynatabilir, gönüllere girilebilir. Gönüllerin kapalı kilitlerini açabilir.
    Davaya ulaşmanın yolu kolay olmayabilir. Yollar dikenli olabilir.  Hiçbir başarı yada çiçekli yollardan geçerek ulaşılmamıştır . içinde bulunulan toplumlarda batıl inanç kalıntıları, kötü alışkanlıklar ve gelenekler ve sistemin ve düzenin batıl kalıntıları ve tortulları olabilir.
Dava adamı hak bildiği davada ilerlemek için bunca çamur ve pislikleri temizleyerek sabretmek ve ümitle beklemek gerekir. Bir dava adamının halkın sesine kulak asmayarak, onlara kızmak ve onları terk etmesinden kolay bir şey yoktur. Davasına sırt çevirenler ,davasına zarar vermiş olurlar.
 Balığın Karnındaki Hayat
 Yunus (as) Peygamber olarak gönderildiği kasaba halkını Allah’a çağırır. Ama onlar karşı gelirler ,isyan ederler. Onların  davetine aldırış etmemesine karşı sabredemez. Yunus(a.s) ın buna canı   sıkılır.  Kızarak o kasabayı terk eder Gide gide bir deniz kıyısına varır. Kıyıda demir atmış  bir gemiye biner. Gemi denize  açıldığında korkunç dalgalar çıkmış. Gemideki bir kısım yolcuları denize atmadan  geminin yol alamayacağını söyleyen kaptanın isteği üzerine  atılacak kişiye kura çekmişler .Kurada Yunus peygambere çıkar. Bunun üzerine onu denize atmışlar Bu esnada bir balık Hz. Yunus’u  yutmuş Karanlıklar içerisinde sıkıntılı bir hayat başlamış .Bir yandan gecenin karanlığı, bir yandan denizin dibinin karanlığı, diğer yandan balığın karnının  karanlığında  sıkışmış kalmış. O zaman Rabbi’ne şöyle dua etmiş;” senden başka İlah yoktur. Sen münezzehsin, doğrusu ben haksızlık edenlerdenim.”(Enbiya,87) Bunun üzerine Yüce Allah duasını kabul buyurmuş ve içine düştüğü sıkıntıdan kurtarmış Balık onu kıyıya atmış.