Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesi 202 ada 12 nolu (eski 547) parselde sınırlandırma ve ölçü hatası tespit edilmiştir. Bu yüzölçüm hatasının 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 41.maddesi ve 5304 sayılı yasanın 9.maddesi gereğince düzeltilmesine karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde düzeltmenin kaldırılması için ilgililerince Kahramanmaraş Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açmadıkları takdirde düzeltme işlemi kesinleşecektir.
İlgililerine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.      
#ilangovtr Basın No ILN01930579