Üretken yapay zeka, bankacılık sektöründe verimliliği derinden etkiliyor Üretken yapay zeka, bankacılık sektöründe verimliliği derinden etkiliyor
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
I. GENEL ŞARTLAR:
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 3. Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 4. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
 6. Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. Herhangi bir kamu kurumunda görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 9. Başvuru yapacağı pozisyon ile aynı ünvanda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmamak.
 10. Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.
 11. Belirtilen hükümlere uygun olmak.
II. ÖZEL ŞARTLAR
A) SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
MÜHENDİS (ELEKTRİK)
 • Mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜHENDİS (HARİTA)
 • Mühendislik fakültelerinin Harita Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜHENDİS (İNŞAAT)
 • Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
MÜHENDİS (MAKİNA)
 • Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI
 • Sosyal Hizmet lisans programlarından mezun olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 • Dış mekanda çalışmaya ve seyahat etmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ:
 • Lisans mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerliliği olan silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • İstihdam edileceklerin sağlık yönünden, “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” kararlı sağlık raporu almış olmaları gerekmektedir.
 • Her türlü hava ve arazi koşullarında görev yapabilecek yeterli fiziksel yapısına sahip olmak.
B) SÖZLÜ SINAVSIZ ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
BÜRO PERSONELİ:
 • Meslek Yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya Ofis Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
AVUKAT:
 • Hukuk fakültelerinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • Stajyer avukatlık sürecini tamamlamış olmak.
DESTEK PERSONELİ:
 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • 2022 KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 50 puan almış olmak.
Başvurular, 15/03/2024-25/03/2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
İlanın tam metnine Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Editör: Editör Melek