Örnek No:55*
T.C.
ELBİSTAN
İCRA DAİRESİ
2022/577 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/577 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, DOĞAN Mahalle/Köy, KIŞLA YOLU ALTI Mevkii, 2952 Ada, 28 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz tapuda tarla vasfında olduğu görülmüştür konu taşınmaz toprak yapısı bakımından incelendiğinde killi tınlı ve verimli bir yapıda olup taşınmazın eğimi %1-3 aralığında olduğu görülmüştür taşınmaz ve çevresindeki benzer parseller şeker pancarı, mısır, buğday ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştiriciliği yapılabilir bir konumda bulunmaktadır sulu tarım arazisi olduğu üzerinde taşınmaların toprak yapısından anlaşılmaktadır Müdürlüğümüzce satış sonunda tescil evrakı hisseli olarak düzenlenecek olup talep halinde yer gösterimi yapılacak olup yer teslimi yapılmacakcaktır.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, DOĞAN Mahalle/Köy, KIŞLA YOLU ALTI Mevkii, 2952 Ada, 28 Parsel, Kıy ...
Adresi : Doğan Mahallesi Kışla Yolu Altı MevkiiElbistan / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 18.485,47 m2
Arsa Payı : 17/20
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.021.322,22 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:03
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın No ILN01926819