İSO 500 listesinde Gaziantep'ten 29 firma yer aldı İSO 500 listesinde Gaziantep'ten 29 firma yer aldı
Başvuru Koşulları ve Detayları
Başvuru Özel Şartları:
 • Unvan: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
 • Kadro Adedi: 30
 • Öğrenim Grubu: Lisans
 • Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartlar:
 1. KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 2. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
 4. 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 5. Daha önce yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarısız olmamak.
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 7. Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.
Sınav Katılım Şartları:
 • Başvuru özel şartlarına sahip olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin belirtilen şartlara sahip olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
 • Kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Başvuru Süresi ve Yeri:
 • Başvurular 23 Mayıs 2024 - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
 • Başvurular e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden yapılmalıdır.
Sınav Süreci:
 • Giriş sınavı KPSS ön eleme aşaması ve sözlü sınavdan oluşacaktır.
 • Sözlü sınava çağrılacak adaylar 240 kişi arasından en yüksek puana sahip olanlar olacaktır.
Sonuçlar ve İtirazlar:
 • Sınav sonuçları www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
 • İtirazlar, ilan edilen tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapılmalıdır.
Atama Süreci:
 • Atanmaya hak kazanan adaylar, belirtilen süre içinde gerekli belgelerle başvuruda bulunmalıdır.
 • Atama işlemlerinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Diğer Hususlar:
Editör: Editör Melek