Kahramanmaraş'ta Kırmızı Ceviz Üretiminin Başarısı Kahramanmaraş'ta Kırmızı Ceviz Üretiminin Başarısı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında daimi Eski Hükümlü işçi alımı gerçekleştirecek.
Genel Şartlar
 1. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından mahkûm olmamak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecek.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak.
 5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 6. Başvurular, Eskişehir ili ve ilçelerinde ikamet edenler arasından alınacaktır.
 7. Ortaöğretim (lise ve dengi) okuldan mezun olmak.
 8. Sağlık durumu gereği belirli işlerde çalışabilme şartlarına sahip olmak.
Başvuru Şekli ve Süreci
 1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 27 Mayıs 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Her aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece biri için başvuru yapabilecektir.
 3. İlanı kazanan adaylar, belge kontrolü ve noter kurasının ardından sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 4. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
 5. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler ve ilgili tarihler TÜRASAŞ resmi web sitesinde duyurulacaktır.
Bu ilan, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün istihdam sürecine ilişkin önemli bir adımdır. İlgilenen adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.
Editör: Editör Melek