Kahramanmaraş'ta Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı yol kenarında bekleyen çocuklara çarptı  Kahramanmaraş'ta Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı yol kenarında bekleyen çocuklara çarptı 
Teknik Rapor İle Şehirdeki Sorunlar Ortaya Konuldu
Raporda, mikrobölgeleme çalışmalarının şehri uygun olmayan alanlara böldüğü ve binlerce insanın mağdur edildiği ifade edildi.
Rapor Özeti
  1. Hızlı Hasar Tespit Çalışmaları: Depremin ardından hızla yapılan hasar tespit çalışmalarının mühendislik parametrelerine göre değerlendirilmeden gerçekleştirildiği belirtildi. Orta hasarlı binaların yanlış değerlendirildiği ve milli ekonominin zarar gördüğü ifade edildi.
  2. Mikrobölgeleme Çalışmaları: Bilimsel verilere dayanmayan, yeterli sayıda temel sondaj kuyusu, jeolojik ve jeofizik çalışmaların yapılmadan aceleyle raporlanan mikrobölgeleme çalışmalarının şehri uygun olmayan alanlara böldüğü ve binlerce insanın mağdur edildiği vurgulandı.
  3. Deprem ve Fay Analizi: Depremin, şehir merkezine yerleştirilen bindirme faylarının etkisiyle değil, Doğu Anadolu Fayı'nın 100 km kuzeyindeki depremin neden olduğu belirtildi. Bu nedenle, şehir planlamasının bu faylara dayandırılmasının hatalı olduğu ifade edildi.
  4. Yapılaşma ve İmar Çalışmaları: Şehrin eski tabii dokusuna uygun olarak düşük katlı yapılarla depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtildi.
  5. Enkaz Yönetimi: Deprem enkazlarının Erkenez çayının kum ocaklarına dökülmesinin, içindeki mikropların yıllarca insanları etkileyeceği ve çevreyi zehirleyeceği ifade edilerek, enkazların insanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması gerektiği vurgulandı.
Kahramanmaraş İTÜ Mezunları Derneği, raporu yerel yöneticilere sunacak ve şehirdeki sorunlara çözüm üretilmesini talep edecek.