Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek.
Başvuru Şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Görevle ilgili olarak yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
 • En az ilköğretim mezunu olmak.
Başvuru Süreci
Başvurular, ilanın resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvurularını belirlenen tarihler içinde, gerekli belgelerle birlikte tamamlayabilirler.
Başvuru Tarihleri
Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün süresince kabul edilecektir. Adaylar, belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
İstenilen Belgeler
 • Dilekçe
 • Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınları
 • Puanlama Tablosu
 • Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri)
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 • Hizmet Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)
 • Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Belge (Üniversitelerde Arş.Gör. olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar için)
Önemli Notlar
 • Başvurular https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresine yüklenecek.
 • Belirtilen şartları taşımayan başvurular geçersiz kabul edilecektir.
 • Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
 • Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olmalıdır.
 • Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvurularda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
Başvuru süreci ve ilan detayları için İstiklal Üniversitesi Personel İlanı adresini ziyaret edebilirsiniz.