Ev satın alırken veya kiralarken dolandırılmayın Ev satın alırken veya kiralarken dolandırılmayın
İşsizlik Maaşı Miktarı
İşsizlik maaşı, kişinin son 4 aylık prime esas kazançlarının aylık ortalamasına göre hesaplanmaktadır. Örnek olarak:
  • Son 4 aylık prime esas kazancı asgari ücret olanlar 7 bin 940 TL işsizlik maaşı alır.
  • Brüt maaşı 25 bin TL olanlara aylık 9 bin 924 TL işsizlik maaşı ödenir.
  • Son 4 ayda 41 bin TL maaş alanlara ise 15 bin 880 TL işsizlik maaşı ödenir.
İşsizlik Maaşının Süresi
İşsizlik ödeneği süresi, sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere göre belirlenir:
  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 300 gün süreyle işsizlik maaşı verilir.
Başvuru Şartları
İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenlerde aranan şartlar şu şekildedir:
  1. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  2. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  3. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  4. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik maaşı hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için en yakın İŞKUR birimine başvurabilirsiniz.
Editör: Editör Melek