Gündem olan 'Bombacı Mülayim' polis çıktı! Gündem olan 'Bombacı Mülayim' polis çıktı!
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde sandık görevlilerinin ücretleri belirlenmiştir. Buna göre,
 • Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
 • Sandık memurlarına 2.088 TL,
 • Partili üyelere 1.044 TL,
 • Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecektir.
SANDIK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?
Oy verme işlemlerinin yönetilmesi:
 • Seçmenlerin kimliklerini kontrol etmek ve seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadıklarını doğrulamak
 • Seçmenlere oy pusulalarını ve zarfları dağıtmak
 • Oy verme işleminin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
 • Kullanılmış oy pusulalarının sandığa atılmasını denetlemek
 • Oy sayım ve dökümünün yapılması:
 • Oy verme süreci tamamlandığında, sandığı açarak oyların sayımını gerçekleştirmek
 • Oyların geçerliliğini kontrol etmek ve geçersiz oyları ayırmak
 • Geçerli oyların sayısını ve her adaya düşen oy sayısını tutanağa kaydetmek
Seçim sonuçlarının belgelenmesi:
 • Sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra, seçim sonuçlarını tutanağa geçirmek
 • Tutanakları imzalamak ve ilçe seçim kuruluna sunmak
Diğer sorumluluklar:
 • Diğer sandık kurulu üyeleriyle işbirliği yaparak seçimin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak
 • Herhangi bir usulsüzlük veya şüpheli durumla karşılaşıldığında, durumu ilçe seçim kuruluna bildirmek
 • Seçim sandık görevlileri, demokratik bir seçimin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynarlar. Görevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmeleri, seçim yasalarına uygun hareket etmeleri önemlidir.
Editör: Editör Melek