Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 İlde Personel Alımı Yapıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 İlde Personel Alımı Yapıyor
Başvuru Detayları:
 • Başvurular, 22 Ocak tarihinden itibaren internet üzerinden alınmaya başlayacak.
 • Adaylar başvurularını ilgili tarihler arasında, resmi başvuru portalı üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Başvuru Şartları:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımalıdır.
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan ekonomi, finans, gümrük işletme, kamu yönetimi, muhasebe ve benzeri bölümlerden mezun olmalıdır.
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmalıdır.
ç) Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek-1. maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmalıdır.
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmalıdır.
e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmalıdır.
Özel Şartlar:
 1. Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru:
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmalıdır.
  • Erkek adaylar en az 172 cm, kadın adaylar ise en az 165 cm boyunda olmalıdır.
  • Sağlık kurulu raporu ile belirtilen sağlık şartlarını taşımalıdır.
 2. Sözleşmeli Muayene Memuru:
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmalıdır.
Başvuru Süreci:
 • Başvurular internet üzerinden alınacak olup adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.
Değerlendirme ve Atama:
 • Başvuruların ardından adaylar, belirtilen şartlara uygunluklarına göre değerlendirilecek ve uygun bulunan adaylar sınav süreçlerine alınacaktır.
Sonuç ve İlan Güncellemeleri:
 • İlanla ilgili güncellemeler ve sonuçlar, resmi başvuru portalı üzerinden duyurulacaktır.
Ticaret Bakanlığı'nın 602 sözleşmeli memur alımı, nitelikli adaylara yeni kariyer fırsatları sunuyor. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarihleri dikkate alarak başvurularını tamamlamaları önemlidir.
Editör: Editör Melek