Sayı: 2022/40 Esas   
28/05/2024
İLAN  METNİ

Davacılar ALİ TEPE, ERBEY BUĞRA TEPE, HATİCE TOPAL ile  Davalı FER-POY İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Mahkememiz dosyasında alınan kusur bilirkişi heyet raporu gereğince; iş kazasının meydana gelmesinde davalı Fer-Poy şirketininde olayda ağır ihlal ve ihmalleri olduğu, şirket yetkilisi Aytaç Kurt'un hafif ihmali olduğu, kazalı Durdu Tepe'nin hafif ihmali olduğu, apartman yönetiminin sorumluluğu ve ihmalinin bulunmadığı kanaatine varıldığı; 
Alınan 23/08/2023 tarihli hesap bilirkişisi raporu uyarınca davacı Hatice Tepe'nin zararının 2.969.985,42 TL, davacı Erbey Buğra Tepe'nin 228.694,48 TL ve davacı Ali Tepe'nin 168.454,43 TL zaranın olduğu sonucuna varılmıştır.
Alınan 06/02/2024 tarihli hesap bilirkişisi ek raporu uyarınca davacı Hatice Tepe'nin zararının 1.970.354,39 TL, davacı Erbey Buğra Tepe'nin 6.262,35 TL olduğu ve davacı Ali Tepe'nin zararının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Davacılar vekilince davacı Hatice Tepe'nin maddi tazminat talebi 2.969.485,42 TL'ye davacı Erbey Buğra Tepe için 228.444,48 TL ye davacı Ali Tepe için 168.454,43 TL ye artırılmıştır.  
Kusur ve hesap bilirkişisi raporlarına ve ıslah dilekçesine HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna  ve ıslah dilekçesine karşı itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. Bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi ve duruşma tarihi 28/06/2024 günü saat 11:05 bildirir davetiye yerine geçmek üzere İLANEN İHTAR OLUNUR. İş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.   
 

#ilangovtr Basın No ILN02044699