ESAS NO : 2023/506 Esas
DAVALI : MUŞİD AHMED MUHAMMED ELALİ İsa Divanlı Mah. Güllü Hoca Cad. No:41 İç Kapı No:01Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
Davacı Henedi Hindavi tarafından davalı Muşid Ahmed Muhammed Elali aleyhine ikame edilen BOŞANMA davasının yapılan yargılanması sırasında verilen ara karar uyarınca,
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile 22/09/2002 tarihinde Suriye'de evlendiklerini, bu evlilikten 5 çocuklarının olduğunu,çocukların yanında olduğunu,davalının 2021 yılının Ağustos ayından itibaren ortak konutu terk ederek evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, çocuklarını arayıp sormadığını, boşanmaya karar verilmesini, müşterek çocuklardan küçük olanların velayetinin tarafına verilmesini, her bir müşterek çocuk için aylık 1000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, iştirak nafakası olarak devam etmesini, iş bu nafakaların ÜFE oranında artırılmasını, davalının kusuru sebebiyle fazlaya ilişkin hak ve alacaklar saklı kalmak kaydıyla 25.000 TL maddi ve 25.000 TL manevi tazminata yasal faizi ile birlikte hükmedilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talepetmiştir.
Dosyamız davalısı olan Suriye uyrukluMUŞİD AHMET MUHAMMED ELALİ'ninyapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden davalıya yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ile ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiye içeriği olan 6100 Sayılı HMK'nun 122.md gereğince" iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde varsa davaya karşı itiraz, delil ve belgelerinizi dosyaya ibraz etmeniz aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususları inkar etmiş sayılacağınız" hususuna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün yukarıda dava dilekçesi ve ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02027417