Sayı :2022/1739 Esas - Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;Davalı, KAMER BÜLBÜL (DURAN oğlu, 01/01/1977 doğumlu)'ya Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine;
Durusma Günü: 19/03/2024 günü saat: 09:25'de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşma gününün ve tensip zaptının kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01924615