Sayı :2015/600 Esas - Davacılar SADİ TAŞKESEN ve İBRAHİM TAŞKESEN tarafından açılan Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Mağralı Mahallesi, 1032 ada 1 parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,Dahili davalı, JALE ÇELİK (ADNAN ve SIDIKA kızı 04/06/1975 doğumlu)'ya Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tarafınıza ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine;
Durusma Günü: 07/05/2024 günü saat: 09:20'de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde dava dilekçesinin duruşma gününün ve tensip zaptının kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01924607