Davacı , Hasan OĞUZHAN ile Davalı, Rua Temizlik Gıda Sağlık Taşımacılık Personel Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti. arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizce aşağıda bilgileri yazılı davalı şirketin dava dilekçesinde belirtilen adresine tensip, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adreste bildirilen binanın yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.26/06/2024 günü saat 09:45' te Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendini temsil ettirmediği takdirde H.U.M.K.' nun 3156 yasa ile değişik 213/2 ve 195/1 mad. Gereğince yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve hüküm verileceği Dava dilekçesi, tensip ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN İTAR OLUNUR. İş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
DAVALI : Rua Temizlik Gıda Sağlık Taşımacılık Personel Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti.
(Hayrullah Mh. Ali Sezai Efendi Cad. No:43 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ)
#ilangovtr Basın No ILN01998610