Kahramanmaraş'ta Elektrik Sayaçlarında Köklü Değişiklik​​​! Kahramanmaraş'ta Elektrik Sayaçlarında Köklü Değişiklik​​​!
I. GENEL BİLGİLER
Detaylı bilgi için Bakanlık internet sitesi ziyaret edilebilir.
 1. Atama Sayısı ve Kadrolar: Atama yapılacak kadro sayısı maksimum 170'tir. Atamalar, varsa müktesep maaş dereceleri de dikkate alınarak 7 ila 9. derece kadrolara yapılacaktır.
 2. Sınav Düzenlemeleri: Düzenlemeler, ilanda belirtilen kanunlar ve yönetmeliklerde yer almaktadır.
 3. Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav, 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
 4. Başvuru Süreci: Başvurular, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet veya "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Genel Şartlar: Başvurabilmek için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
 2. Yaş Sınırı: Adaylar, 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.
 3. Eğitim Koşulları: Başvurulacak kategorilere göre belirli lisans programlarından mezun olma ve belirli bir İngilizce seviyesine sahip olma şartları aranmaktadır.
 4. Yabancı Dil Yeterliliği: Başvuru yapılan kategorilere göre belirli bir yabancı dil yeterliliği puanına sahip olma şartı bulunmaktadır.
III. SINAVIN AŞAMALARI
 1. Yazılı Sınav: Yazılı sınav, Türkçe ve yabancı dilde kompozisyonlar ile çeviri bölümlerinden oluşmaktadır.
 2. Sözlü Sınav: Yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava alınacaktır.
IV. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Başvuru süreci ve belgelerle ilgili detaylı bilgi için Kariyer Kapısı platformu ziyaret edilebilir.
 • Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklenmesi önemlidir.
 • Adaylar, sınav sürecinin her aşamasında doğru beyanda bulunmak zorundadır.
Editör: Editör Melek