(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2023/601 Esas
DAVALI : ABDULKADİR SELVİ-Ali oğlu, 1971 D.lu Afşinbey Mah. Melikşah Sok.No:21, Kahramanmaraş, Afşin Afşin/ KAHRAMANMARAŞ
Davacı Sabır SELVİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı Sabır SELVİ ile davalı Abdulkadir SELVİ aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının dava dilekçesinde; Davalı Abdulkadir Selvi ile 1990 sene evlendiklerini, bu evlilikten müşterek 4 çocuklarının bulunduğunu, eşi ile evlendiği ilk günden bu yana anlaşmazlık içinde olduklarını,müşterek hayatın çekilmez bir safhaya girdiğini ve davalının 8 yıl önce evi terk edip gittiğini belirterek boşanmalarına karar verilmesine ilişkin dava açılmıştır.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 02/07/2024 günü saat:14:20 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02029135