Çiftçinin pulluğuna takılan küpten Bizans dönemi sikkeleri çıktı Çiftçinin pulluğuna takılan küpten Bizans dönemi sikkeleri çıktı
Başvuru Şartları
Başvuruda bulunmak için adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca özel şartlar arasında ise şunlar bulunmaktadır:
  1. Tercih edilen pozisyonun gerekliliklerini karşılamak.
  2. 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
  3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.
  4. Çalışmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
  5. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun olmaması.
  6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince belirlenen hükümlere uygun olmak.
  7. Hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
Başvuru Süreci ve Detayları
Başvurular e-devlet şifresiyle yapılabilmektedir. Başvuruları yapmak isteyen adayların aşağıdaki linke gitmeleri gerekmektedir:
ResimResim
Editör: Editör Melek