Devlet Hastanesi Personel Alımı Yapıyor! KPSS 50 Puan Şartı Var! Devlet Hastanesi Personel Alımı Yapıyor! KPSS 50 Puan Şartı Var!
Genel Şartlar
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 18-36 yaş arasında olmak.
 3. Belirli suçlarla mahkum olmamak.
 4. Terör örgütleriyle ilişkisi olmamak.
 5. Askerlikle ilişiği olmamak.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 7. İlgili bölümden mezun olmak veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
 8. Öncelik hakkına sahip olanların, mücbir sebep dışında sınava katılmaması durumunda öncelik hakkının kaldırılacağı.
 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının disiplin mevzuatına uyarınca görevden alınmamış olmak.
Özel Şartlar
 1. İşçi alımı için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024.
 2. Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 3. Askerlikle ilişiği olmamak.
 4. Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Başvuruda bulunanların, işe alındıkları meslek kolunda çalışmalarında sağlık yönünden sakınca bulunmamak.
 6. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.
 7. Engelli statüsünde başvuracaklar için, en az %40 oranında vücut fonksiyon kaybına dair sağlık raporu ile belgelendirme yapılması gerekmektedir.
Aday Seçimi ve Değerlendirme
 • Adayların belirli suçlarla mahkum olmamış olması, terör örgütleriyle ilişkisinin bulunmaması ve askerlikle ilişiğinin olmaması gibi genel ve özel şartlar doğrultusunda başvuruları değerlendirilecektir.
 • İlgili yönetmelikler gereği yapılacak sınavlar sonucunda belirlenen adaylar, belge kontrolünden geçirilecek ve uygun adaylar işe alınacaktır.
 • İlgili yönetmelikler gereği, işe alınacak adaylar arasında öncelik sırasına göre tercih yapılacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı, belirtilen süre içinde başvuru yapacak adayların şartları ve prosedürleri dikkatlice incelemelerini ve gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmalarını önemle tavsiye ediyor.
Editör: Editör Melek