Fındık Mahallesi'ndeki Mera Sorunu

Öztunç, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi Fındık Mahallesinde bulunan ve hayvancılık için kullanılan hazine arazisinin açık tekli usulüyle kiralanması planına karşı çıkıyor. Mahalle sakinlerine göre, bu araziye bungalov evler yapılacak ve hayvancılığa zarar verecek. Öztunç'un gündeme getirdiği sorular şu şekilde

Kahramanmaraş Göksun İlçesi Fındık Mahallesinde bulunan hazine adına kayıtlı 221 ada 76 parsel numaralı 48.184.19 metrekare yüzölçümlü taşınmazın açık tekli usulü ile tarımsal amaçla 5 yıl süre ile kiralanmak üzere ihaleye çıkarılması hayvanlarını otlatmak için kullandığı tek mera olması sebebiyle hayvancılıkla uğraşan çiftçileri zor durumda bırakacaktır. Bu arazinin birtakım kişilere peşkeş çekileceği ve buraya bungalov evler yapılacağı mahalleli tarafından dile getirilmektedir. Hayvancılığa sekte vuracağı ve buradaki insanların hayvancılıktan kopmamaları için bu arazinin kiralanmaması yerinde olacaktır.

Buna istinaden;

1-     Hayvancılıkla uğraşan Fındık Mahallesi sakinlerinin mera olarak kullandıkları bu hazine arazisi hangi amaçla kiralanmak istenmektedir? Bu araziyi bir yargı mensubunun kiralamak istediği ve buraya bungalov evler yapmak istediği için kamu gücünü kullanarak ihaleye çıkartıldığı iddiaları doğru mudur? 

Kahramanmaraş İstiklalspor’da yeni yönetim belli oldu Kahramanmaraş İstiklalspor’da yeni yönetim belli oldu

2-     Fındık Mahallesinde hayvancılık yapan yurttaşların ellerinden bu meranın alınmaması için yetkililere yaptıkları başvurular neden dikkate alınmamıştır? Bu arazinin kiralanmasında öncelik burayı mera olarak kullanan çiftçilerin değil midir?

3-     Bu kiralama işleminin, Bakanlığın hayvancılığı teşvik ve destekleme politikasıyla çelişkili olduğu düşünüyor musunuz?

4-     Bakanlık olarak, Fındık Mahallesi çiftçilerini hayvancılıktan koparacak ve geçim kapılarını kapatacak bu uygulama için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

Ali Öztunç'un bu sorularıyla, Fındık Mahallesi'nde yaşanan mera sorununa dikkat çekerek, çiftçilerin taleplerini ve endişelerini dile getirdi.

Muhabir: SEFA BAŞER