Kahramanmaraş'ta Yol Yatırımları Hızla Devam Ediyor Kahramanmaraş'ta Yol Yatırımları Hızla Devam Ediyor
Alımlar arasında hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli (boyacı, sıvacı, fayansçı, temizlik görevlisi) gibi pozisyonlar bulunmaktadır. Başvuruların 2 Mayıs itibarıyla başlayıp, 16 Mayıs tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.

Başvuru Koşulları ve Süreleri
KSÜ'nün ilan ettiği işçi ve hemşire alımı için adayların şu genel koşulları taşıması gerekmektedir:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi şartlarını taşımak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
  • Askerlik durumu ile ilgili belgeleri sunmak (erkek adaylar için),
  • Psikolojik ve fiziksel sağlık durumunun göreve uygun olduğunu belgelendirmek,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre halen kamu kurumunda çalışanlar, aynı unvanda üniversitenin ilanına başvuru yapamazlar. Ancak, gerekli şartları taşıyanlar, belirli süreçler dahilinde başvuruda bulunabilirler.
Başvuru Süreci ve Detaylar
Başvurular, 2 Mayıs - 16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvuru formlarını ve diğer gerekli belgeleri KSÜ'nün resmi web sitesi üzerinden temin edebilirler. Başvuruların şahsen KSÜ Personel Daire Başkanlığı'na yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla veya belirlenen süre dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
KSÜ'nün bu alımla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyen adaylar, üniversitenin resmi web sitesini ziyaret edebilirler.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754    sayılı    Bakanlar    Kurulu    Kararı    ile    yürürlüğe    konulan    "Sözleşmeli    Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu ve KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
İLAN KODU (BAŞVURU FORMUNDA
MUTLAKA
BELİRTİLECEKTİR)
ÜNVANI
ADET
KPSS PUAN TÜRÜ
BRÜT ÜCRET (TL)
+ SEYYANEN ÖDEME (TL)
ARANAN NİTELİKLER
HM01
Hemşire
5
KPSSP94
18.925,46
+ 12.147,31
-Ortaöğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl mesleki
deneyime sahip olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü
HM02
Hemşire
3
KPSSP94
18.925,46
+ 12.147,31
mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl mesleki
deneyime sahip olmak, NRP Uygulayıcı Eğitim Sertifikası ve İlk Yardım Belgesine
sahip olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü
HM03
Hemşire
2
KPSSP94
18.925,46
+ 12.147,31
mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde mesleki deneyime ve NRP Uygulayıcı Eğitim
Sertifikasına sahip olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü
18.925,46
mezunu olmak.
HM04
Hemşire
2
KPSSP94
+
-Belgelendirmek kaydıyla, en az 1 yıl erişkin
12.147,31
yoğun bakım ünitesinde mesleki deneyime
olmak.
HM05
Hemşire
6
KPSSP3
21.743,75
+ 12.147,31
-Yükseköğretim Kurumlarının Lisans hemşirelik bölümü mezunu olmak.
ST01
Sağlık Teknikeri
2
KPSSP93
20.737,16
+ 12.147,31
-Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Eczane Hizmetleri, Eczacılık Hizmetleri veya Eczane Teknikerliği programlarının birinden
mezun olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans
Ameliyathane Teknikerliği veya Ameliyathane
ST02
Sağlık Teknikeri
1
KPSSP93
20.737,16
+ 12.147,31
Hizmetleri programlarının birinden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl kalp
damar cerrahisi ameliyathanesinde çalışma
deneyimine sahip olmak.
ST03
Sağlık Teknikeri
1
KPSSP93
20.737,16
+ 12.147,31
-Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Ameliyathane Teknikerliği veya Ameliyathane Hizmetleri programlarının birinden mezun
olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş
Sağlığı Teknikerliği bölümü Ön Lisans
ST04
Sağlık Teknikeri
1
KPSSP93
20.737,16
+ 12.147,31
mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Tıbbi Malzeme Yönetimi, Exocad Basic Modülü Eğitimi, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi ve Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon eğitim setrifikalarına sahip
olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji
ST05
Sağlık Teknikeri
4
KPSSP93
20.737,16
+ 12.147,31
programlarının birinden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, en az 2 yıl MR deneyim sahibi olmak, Mr Ekipmanı Kullanımı, İleri MR Uygulamaları, Radyolojide İş Sağlığı
ve Güvenliği, Radyasyondan Korunma Eğitim
Sertifikalarına sahip olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Ön
ST06
Sağlık Teknikeri
5
KPSSP93
20.737,16
+ 12.147,31
Lisans Anestezi veya Anestezi Teknikerliği programlarının birinden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl mesleki
deneyime sahip olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının; İnşaat Teknolojisi
Bölümünün İnşaat Üst Yapı - İnşaat Alt Yapı
DP01
Destek Personeli (Boyacı)
(Erkek)
1
KPSSP94
16.030,94
+ 12.147,31
alanlarının herhangi birinden mezun olmak veya bir Ortaöğretim kurumundan mezuniyeti olup Belgelendirmek kaydıyla, Yapı
Dekorasyon alanında MEB onaylı ustalık
belgesi, kalfalık belgesi, mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının; İnşaat Teknolojisi
Bölümünün İnşaat Üst Yapı - İnşaat Alt Yapı
DP02
Destek Personeli (Sıvacı)
(Erkek)
1
KPSSP94
16.030,94
+ 12.147,31
alanlarının herhangi birinden mezun olmak veya bir Ortaöğretim kurumundan mezuniyeti olup Belgelendirmek kaydıyla, Yapı Duvar ve
Sıva Sistemleri alanında MEB onaylı ustalık
belgesi, kalfalık belgesi, mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının; İnşaat Teknolojisi
Bölümünün İnşaat Üst Yapı - İnşaat Alt Yapı
DP03
Destek Personeli (Fayanscı)
(Erkek)
1
KPSSP94
16.030,94
+ 12.147,31
alanlarının herhangi birinden mezun olmak veya bir Ortaöğretim kurumundan mezuniyeti olup Belgelendirmek kaydıyla, Yapı Yüzey
Kaplama alanında MEB onaylı ustalık belgesi,
kalfalık belgesi, mesleki yeterlilik belgesine
sahip olmak.
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Park-Bahçe-Bina İçi ve Dışı-Ofis İçi- Klinik
Temizlik ve Taşıma İşleri
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
DP04
Destek Personeli (Temizlik)
(Erkek)
1
KPSSP94
16.030,94
+ 12.147,31
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Cinsiyeti Erkek olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe
yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda temizlik
elemanı olarak vardiyalı sistemde de
çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Park-Bahçe-Bina İçi ve Dışı- Ofis-Klinik
Temizlik ve Taşıma İşlemleri
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
DP05
Destek Personeli (Temizlik)
(Kadın)
1
KPSSP94
16.030,94
+ 12.147,31
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-Cinsiyeti Kadın olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe
yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda temizlik
elemanı olarak vardiyalı sistemde de
çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk  Ceza  Kanununun  53.  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin iflasına   fesat   karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   mal   varlığı   değerini   aklama   veya   kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- 657  sayılı  Kanunun  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- 657/4-B  (Ek  cümle:  25/6/2009 -  5917/47  md.)  Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Halen  kamu  kurumunda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesine  göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına    aynı    unvanda    başvuru    yapamaz. Ancak  ilgili  mevzuat  gereğince  usule  uygun  olarak  istifa  edip  1  (bir)  yıllık  süre  şartına  tabi tutulmadan  istihdam  edilebilecek  olanlar  bu  durumu  belgelendirmek  koşulu  ile  ilana  başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı      durumu      tespit      edilenlerin      atamaları yapılmayacaktır.   Atamaları   yapılmış   olsa   bile   yapılan   atamaları   iptal   edilecektir.   (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9- Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak .
10- Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
11- 7/24 çalışmaya engel bir durumu olmamak.
12- Görevini   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   hastalık   ve   benzeri   engelleri bulunmamak
13- İlanın    nitelikler    kısmında    belirtilen    (deneyim    ve    sertifika    şartı    istenmişse belgelendirmek, yaş şartı istenmişse sağlamak),
14- Adaylar   ilan   edilen   kadrolardan   sadece   birine   başvurabileceklerdir.   Birden   çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.
15- Eğitim Sertifikalarının ilan tarihinden önce alınması ve bu sertifikaların ilgili bakanlık veya  üniversitelerden  alınmış  olması  zorunludur.  Başvuru  süresi  içerisinde  alınan  sertifikalar kabul edilmeyecektir.
16- Adayların Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmaması gerekmekte olup, Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Heyet Raporu, Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)
AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas Edilen ve Her Bir Kadro İçin Belirtilen Brüt Ücrete; Temmuz 2024 Zammı Eklenecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların   ilanın   Resmî   Gazete’de   yayımlandığı   günden   itibaren   15   gün   içinde, Kahramanmaraş  Sütçü  İmam  Üniversitesi  internet  sayfası  www.ksu.edu.tr  adresinden  temin edilecek  başvuru  formu  ve  istenilen  diğer  belgelerle  birlikte,  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4- 2022  KPSSP94,  KPSSP93,  KPSSP3  (B)  Grubu  Sınav  Sonuç  Belgesi.  (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim  Belgesi  (Deneyim  İstenilen  Kadrolar  İçin  -  İstenmişse)  :  İstenilen  alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü
8- Sertifika (İstenmişse) : Sertifikanın ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
9- MEB   onaylı   Ustalık   belgesi,   kalfalık   belgesi   veya   mesleki   yeterlilik   belgesi (İstenmişse)
10-İlanın  nitelikler  kısmında  belirtilen  şartların  sağlanmış  olması,  belgelendirilmesi  ve ibraz edilmesi zorunludur.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
2022  KPSS  (B)  grubu  KPSSP94,  KPSSP93,  KPSSP3  puan  türü  sıralamasına  (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre atanmaya hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.  Kadronun  5  (beş)  katı  kadar  yedek  aday  belirlenecektir.  Asil  kazananlardan  süresi içerisinde  başvuru  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirme  işlemi  yapılan  adaylar  hakkında  arşiv  araştırması  yapılacak  olup,  Arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.
Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve özel şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç   duyurusunda   bulunulacaktır.   İlanda   belirtilmeyen   hususlar   hakkında   ilgili   mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde  olacağından,  ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.  Adayla  hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
Sözleşme  yapmaya  hak  kazanan  adaylar,  sonuçların  ilan  edilmesinden  sonra  istenecek belgeler,   başvuru   zamanı,   evrakların   teslim   edilme   şekli   ve   diğer   şartlar   Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru Şekli         :  Şahsen (Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
Başvuru Adresi      :  Kahramanmaraş   Sütçü   İmam   Üniversitesi   Rektörlüğü   Personel
Daire  Başkanlığı  Avşar  Kapmusü  Batı  Çevre  Yolu  Onikişubat  / Kahramanmaraş
İLETİŞİM              :  Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197
Editör: ATİLLA ŞAKACI