Toplum Yararına Çalışma Programı Kapsamında 487 Personel ve İşçi Alımı Toplum Yararına Çalışma Programı Kapsamında 487 Personel ve İşçi Alımı
Hangi Kadrolara Alım Yapılıyor?
Yayınlanan ilanlara göre alınacak personeller aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
 • Hemşire,
 • Sağlık Fizikçisi,
 • Büro Personeli,
 • Teknisyen,
 • Mimar,
 • Hasta Bakımı ve Temizliği,
 • Şoför,
 • Kütüphaneci,
 • Güvenlik Görevlisi,
 • Temizlik Görevlisi,
 • Sağlık Teknikeri,
 • Hastabakıcı,
 • Hizmetli.
Başvuru Şartları
Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu'nun belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgili durumları,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümlerine uygunluk,
 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenler için özel şartlar.
Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.
Editör: Editör Melek