Kadooğlu’ndan ihracatçılara uyarı Kadooğlu’ndan ihracatçılara uyarı
Başvuru Koşulları:
Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu'nun belirtilen maddeleri çerçevesinde herhangi bir suçtan mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,
 • 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak ve en az bir yıl geçmiş olmak.
Alım Yapılacak Kadrolar:
 • Temizlik görevlisi
 • Güvenlik görevlisi
 • Teknisyen
 • Kaloriferci
 • Tekniker
 • Mühendis
 • Sağlık teknikeri
 • Hemşire
 • Eczacı
 • Diğer sağlık personeli
 • Hasta bakıcı
 • Tıbbi sekreter
 • Biolog
 • Hizmetli
 • Hasta bakımı ve temizliği
Başvuru Süreci:
 • Başvurular için ilan tarihleri ve detayları henüz belirtilmemiştir. İlan yayımlandığında başvuru yapacak adaylara duyuru yapılacaktır.
 • Adaylar başvurularını ilgili hastanelerin resmi internet siteleri üzerinden veya Kamu İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirebilirler.
Bu alımlar, iş arayan vatandaşlara yeni istihdam fırsatları sunmaktadır. Başvuru sürecinde güncel duyuruları takip etmek önemlidir.
Editör: Editör Melek