Kahramanmaraş'ta "Oto pazarında satıcı çok ama alıcı yok" Kahramanmaraş'ta "Oto pazarında satıcı çok ama alıcı yok"
Hasancıklı Mahallesi'nde Stratejik Arsa Satışı
İhale Tarihi ve Saati
  • Tarih: 17 Ocak 2024
  • Saat: 14:20
  • Yer: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134/A, Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
  • İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü İhale" şeklinde düzenlenecek.
Satışa Sunulan Taşınmazın Detayları
  • Muhammen Bedel: 32.161.799,42 TL
  • Muhdesat Bedeli: 20.906.849,42 TL
  • Kapalı Alan: 2000 m² restoran binası bulunmaktadır.
İhale Katılım Şartları
  • İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat bedelini ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir.
Başvuru Bilgileri
  • İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin 17 Ocak 2024 tarihine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir.
Şartname ve Ekler
  • İhale ile ilgili detaylı şartname ve ekler, 500 TL bedelle temin edilebileceği gibi ücretsiz olarak da görülebilir.
Not: Başvuruların belirlenen tarih ve saat sonrasında kabul edilmeyeceğini hatırlatırız. İhaleye katılmayı düşünenler, detaylı bilgileri resmi kaynaklardan kontrol etmelidir.
Editör: ATİLLA ŞAKACI