KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINCA
TAŞINIR MAL SATIŞI  İLANI
SATIŞI YAPILACAK ARACIN
CİNSİ
MARKASI
MODEL YILI
TİPİ
ŞASE NO
YAKIT CİNSİ
İHALE TARİHİ VE SAATİ
BULUNDUĞU YER
TAHMİNİ BEDELİ(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
DURUMU
Kamyonet (Çift kabin Kamyonet)
ISIZU
2002
TFS-54
JAATFS5
4H27104566
DİZEL
27.11.2023
09:30
YİKOB
250.000,00
7.500,00
Trafikten Çekilmiştir.
Minibüs
Ford
1998
Transit 190
SFALXXDJ
VLVK67744
DİZEL
27.11.2023
10:30
YİKOB
75.000,00
2.250,00
Trafikten Çekilmiştir
Otomobil
Tofaş Fiat
1996
Murat 131 Kartal
NM4131B000
1099900
BENZİNLİ
27.11.2023
11:30
YİKOB
100.000,00
3.000,00
Trafikten Çekilmiştir
1- 1'den  3. sıraya kadar olan araçların  satış  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (Yavuz Selim Mah. Hacı Bektaş Veli Cad. No:4/1 Kat:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ )  toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
2-İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)
 e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (Yavuz Selim Mah. Hacı Bektaş Veli Cad. No:4/1 Kat:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ ) veya [email protected] ücretsiz olarak görülebilir. 
4- Yukarıda satış bedelleri üzerinden alınacak olup; Satıştan doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.
5- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Araçlar çekme belgeli olup, trafiğe çıkabilir.
9- Her bir araç için ayrı ayrı teklif verilecektir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler [email protected] adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0344) 223 55 70 
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01931269