Öğrenci Kimlik Kartı Değişikliği
11. maddeye yapılan eklemeye göre, öğrenci kimlik kartını kaybeden öğrenciler, dilekçe ile başvurdukları takdirde, aynı dönemde geçerli olacak yeni bir kimlik kartı alabilecekler. Bu değişiklikle birlikte, eski yönetmelikte öğrenci kimlik kartını kaybedenlerin yeni kartları için ödeme yapmaları gerekiyordu.
Disiplin İşlemleri Yönetmeliği
Üniversite, eğitim-öğretim yönetmeliğinin 31. maddesinde de değişiklik yaptı. Yeni düzenleme ile öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi hükümlerine göre yürütülecek. Önceki düzenlemede ise disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümlerine göre yürütülüyordu.
Geçerlilik Tarihi ve Yürütme Sorumluluğu
Yapılan değişiklikler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olacak. Değişikliklere ilişkin yönetmelik, 10 Kasım 2023 tarihli ve 32365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı. Yönetmeliğin yürütme sorumluluğunu Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan üstlenecek.