BAROMUZDA YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Baro Başkanlığı seçimlerinin yaklaşması ile birlikte Kahramanmaraş Barosu Başkan Adayı Avukat Burak Gül dün basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Gül, ''Baromuzda yenilenmeye ihtiyaç var'' dedi.

BAROMUZDA YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Avukat Burak Gül Sözlerine kendisinitanıtarak başladı ve şöyle konuştu; ''1976 yılında Kahramanmaraş’ta doğdum.İlk, orta ve lise tahsilimi Kahramanmaraş’ta yaptım. 1999 yılında Konya SelçukÜniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Kahramanmaraş Barosuna bağlıolarak yapmış olduğum Avukatlık Stajımın ardından 2001 Yılında 444 Baro SicilNumarası ile Baro Levhasına kayıt oldum ve 2002 yılından bugüne kadarKahramanmaraş Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık faaliyetleri yürütmekteyim.''

 

ÜYEMİZ2 YIL İÇERİSİNDE 1000 RAKAMINI GEÇECEKTİR

 

''Bilindiği üzere Baromuzun 13 Ekim2018 Tarihinde Genel Kurulu ve 14 Ekim 2018 Tarihinde de Baro Başkanlığı veBaro Yönetim Organlarının Seçimi yapılacaktır. Kahramanmaraş Barosu 1949Yılında ilk Baro Başkanımız merhum Av. Zekeriya ZEVKLİ Başkanlığında 18 Avukatile kurulmuş olup bugün itibariyle kayıtlı 735 üye sayısına ulaşmıştır. Şuan daTürkiye Barolar Birliğine kayıtlı Avukat sayısı 120.000 olup önümüzdeki 2 yıliçerisinde bu rakama 30.000 yeni Meslektaşımız eklenerek, Türkiye genelindekiAvukat sayısının 150.000’ ine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda Baromuza kayıtlıAvukat sayısı da önümüzdeki 2 yıl içerisinde 1000 rakamını geçecektir.''

           

DEĞİŞİMEİHTİYACIMIZ VARDIR

 

Baromuzun içinde bulunduğu sorunlar veMeslektaş sayımızın artmış olması birlik ve beraberliğe her zamankinden dahaçok ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaktadır diyen Avukat Gül, ''Baromuzda“Yenilenmeye ve Değişime” ihtiyacımız vardır. Bu noktada tüm meslektaşlarımızı;kişisel, siyasi ve gruplar arası çekişmeleri bir tarafa bırakarak, birlik veberaberlik ruhu içerisinde hareket etmeye, meslek ilkeleri etrafında vesorunlarımızın çözümünde bir araya gelmeye davet ediyoruz. Barolar Avukatlardanoluşan saygın bir meslek kuruluşudur. Bu bağlamda Baroların ilk ve öncelikligörevi Anayasa ve Avukatlık Kanuna göre mesleki ihtiyaçları karşılamak vemeslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmektir'' dedi.

           

Gül daha sonra şöyle konuştu; ''Diğermeslek kuruşlarında olduğu gibi Baroların amacı; Avukatların müşterekihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genelmenfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslektaşlarımızınbirbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmaküzere meslek disiplini ve ahlakını korumaktır. Mesleki saygınlığı sağlayamamışve meslek sorunlarının çözümünde yol alamamış bir Baronun etkili ve güçlüolmayacağı açıktır. Avukatlık Mesleğinin sorunları son yıllarda artışgöstermiştir. Mesleğimizin sorunları genel olarak Hukuk Fakültelerine giriş veeğitim ile başlamakta olup Avukatlık Staj eğitimleri ve mesleğin icrası ile devametmektedir. Sorunlarımızın çözümü için Baromuzun; birlik ve beraberlik ruhuiçerisinde katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi sadece birgereklilik değil aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu yerinegetirmek için öncelikle şunu belirtmek isterim ki tüm meslektaşlarımızın görüşve önerilerine açık olacağız. Bunun da ötesinde genç meslektaşlarımızı yönetimve karar alma süreçlerine etkili bir şekilde dâhil edeceğiz. Bu kapsamda,mesleki kıdeme sahip meslektaşlarımızın bilgi ve tecrübesi ile mesleğe yenibaşlayan meslektaşlarımızın yenilikçi bakış açısını ve dinamiğini birleştirenbir Baro Yönetimi anlayışı oluşturacağız.''

 

Baromuzun asli görevlerinden biri desiz saygıdeğer meslektaşlarımızın en iyi şekilde temsil edilmesi ve AvukatHaklarının etkin bir şekilde savunulmasıdır diyen Gül,  ''Bu noktada gerek Adliye ve gerekse de tümKamu Kurum-Kuruluşları ile olan ilişkilerimizi ve iletişimimizi en üst seviyedetutacak ve mesleki sorunlarımızın çözümünde etkili olacak bir yönetimanlayışının hakim olması zaruridir. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yapılanzorunlu müdafi ve vekil atamalarında uygulanan Baromuz CMK Sistemi yeniden yapılandırılacakve sistemdeki sorunlar adil bir şekilde çözülecektir. Keza Adli Yardım VekilAtama Sistemi de aynı şekilde düzenlenecektir.Baromuz Gençlik Meclisinin aktifbir şekilde tarafsız ve bağımsız çalışması sağlanacak ve bu konuda gerekli tüm imkanlar sunulacaktır. Baromuzda uzun bir süredir eksikliğihissedilen meslek içi eğitim, konferans ve panel gibi etkinliklere başlanacak,meslektaşlarımız için sertifikalı eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıcameslektaşlarımız arasındaki kaynaşmayı sağlayacak sosyal etkinlikler bağlamındaher türlü faaliyetler düzenlenecek, eski ve yeni meslektaşlarımız arasındaavukat buluşmaları sağlanacaktır. Bunların yanı sıra meslektaşlarımızın ihtiyaçduyduğu her alanda, başta sağlık sektörü olmak üzere giyim, akaryakıt, büromalzemeleri ve sair konularda ilgili firmalarla uygun anlaşmalar yapılacaktır. Baromuzakayıtlı Kurum Avukatlarının sorunları ile yakından ilgilenilecek vetaleplerinin karşılanması bağlamında somut adımlar atılacaktır. Hukuk hayatınher alanında olduğu için avukatların sorunları vatandaşların sorunları olduğugibi vatandaşların sorunları da avukatların sorunlarıdır. Bu noktada toplumsalhassasiyeti olan konuların takibi de etkin bir şekilde yapılacaktır'' dedi.

 

Baromuz 70 yıllık köklü bir geleneğesahip olup son dönemlerde bir takım sorunlarla baş başa kalmıştır. Bu nedenle;Sorun değil, Çözüm odaklı bir Baro Yönetimi için mesleki dayanışmaya herzamankinden daha çok ihtiyacımız vardır diyen Gül şözlerini şöyle sonlandırdı;''Baroların bütün siyasal düşüncelerin ötesinde, bütün siyasi kuruluşlara aynımesafede olduğu, mesleki düşünce ve kaygıların birincil derecede önemsendiği, meslekisorunlara çözüm önerilerinin öncelikli ele alındığı, sorunların çözümünde ortakaklın yürütüldüğü, her yıl bir öncekine göre sorunların en az yarısının çözüldüğü,Avukatların Baro Yönetimini bağımsız bir biçimde yürüttüğü örgütlenme şeklibizlerin öncelikli hedefidir. Bu duygularla; her türlü siyasi, ideolojik,cinsiyet veya başkaca her türlü ayrımı gözetmeksizin, ötekileştirmeden uzak, hukukdevletini, kanunları ve demokrasiyi esas alan, evrensel değerleri özümsemiş tümmeslektaşlarımızı yeni bir başlangıç için birlik ve beraberlik içerisindehareket etmeye ve bizleri desteklemeye davet ediyorum. Bu vesile ile basınaçıklamamda yanımda olan geçen seçim Baro Başkan Adaylarından eski BaroBaşkanımız Sayın Av. İsmail KAHVECİ’ ye, Sayın Av. Adem YEŞİL’ e ayrıca budönem Baro Başkan Adaylığından şahsımı desteklemek için vazgeçen Sayın Av.Cevdet ÖZDEMİR’ e ve adaylık sürecimin başından itibaren şahsımdan destekleriniesirgemeyen Meslek Büyüklerime, Meslektaşlarıma, ayrıca bugüne kadar BaromuzaEmeği geçen tüm Meslektaşlarıma, basın açıklamamıza katılan Siz SaygıdeğerMeslektaşlarıma ve basın mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum.  Son olarak; Baromuz seçimlerinin, Baromuz veİlimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını, mesleki birlik ve dayanışmayıartırmasını temenni ediyorum.''

 

HABER:GÖKHAN DÖKÜCÜ

 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 10:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner166