Bekçi Olmak İçin Maaş ve Şartlar: Son Dakika Bilgileri Bekçi Olmak İçin Maaş ve Şartlar: Son Dakika Bilgileri
Alınacak Personel Sayısı ve Cinsiyet Dağılımı
 • Büro Personeli Kadrosu: 5 kadın veya erkek aday
 • Güvenlik Görevlisi Kadrosu: Sadece erkek adaylar arasından alım yapılacak.
Başvuru Şartları
Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekildedir:
 1. Devlet Memurları Kanunu Şartları:
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. KPSS Şartı:
  • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 3. Yaş Şartı:
  • Son başvuru tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)
 4. Çalışma Durumu:
  • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmamak.
  • Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışırken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesinin feshedilmemiş veya tek taraflı feshedilmemiş olmak.
 5. Güvenlik Soruşturması ve Sağlık Durumu:
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığın bulunmaması.
 6. Askerlik Durumu:
  • Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması.
Özel Şartlar
Büro Personeli Pozisyonu İçin:
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programından mezun olmak.
 • KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonu İçin:
 • Önlisans mezunu olmak.
 • KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Boyunun 170 cm'den kısa olmaması ve kilosunun boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 fazla veya 13 az olmaması.
Başvuru süreci ve detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.
Editör: Editör Melek