Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı et kütüğü Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı et kütüğü
Ekonomik Zorluklar ve Engellemeler
Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Her yıl yeni rekorlar kıran yüksek enflasyon ve toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi ile mücadele ediyoruz. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi yeni sorunlar üretiyor ve önümüze koyuyor.
Demokratik Hakların Gerilemesi
Son 20 yılda demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan olumlu adımlar bir bir geri alınıyor. Kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir.
Whatsapp Image 2024 06 06 At 13.13.52Anayasa Mahkemesi ve Sendikal Örgütlenme
Anayasa Mahkemesi, Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesini iptal etti. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellemek için aylık 345 ₺ kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmeti kaldırıldı, koruyucu giyim engellendi, fazla çalışma ücreti kısıtlandı ve toplu sözleşme hükümleri engellendi. Lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı.
Servis Hizmeti ve Koruyucu Giyim
Toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Koruyucu giyim kazanımımız, 2012 yılından bu zamana kadar 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor. Ancak bu kazanımımız bugün maliye bürokrasisi tarafından kısıtlanmaya çalışılıyor.
Fazla Çalışma Ücreti ve Lojman Kiraları
Fazla çalışma ücreti, toplu sözleşmelerimizde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur. Ancak bu ücretler fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Bütçe ile belirlenen saat başı 10 lira 10 kuruş olan fazla çalışma ücreti yetersiz kalırken, bu ücretin kaldırılması ya da ödenmemesi talimatlandırılıyor. Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır.
Teknik Personelin Durumu
Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada. Devletimize ve milletimize yaptıkları katkılar herkes tarafından biliniyor. Ancak mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikler görmezden geliniyor. Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor.
3600 Ek Gösterge ve Emekli Aylıkları
Kamu işveren tarafından söz verilen ve Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan 1. dereceye 3600 ek gösterge konusu hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğü, emeklilerin kırgınlığı herkes tarafından biliniyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsizlik ortaya çıktı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor.
Taleplerimiz
Sonuç olarak:
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,
  • Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını,
  • Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,
  • Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini,
  • Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,
    1. dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,
  • Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini,
  • Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını,
  • Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz.
Muhabir: SEFA BAŞER