Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Elbistan Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Elbistan Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
SIRA NO
VERGİ/TC NO
ADI SOYADI/ÜNVANI
ADRESİ
VERGİ DÖNEMİ
ANA VERGİ KODU
ANA TAKİP DOSYA NO
BORÇ TUTARI
1
12332785876
Harun ARSLAN
Yurtdışı
2018
9023 -Yüksek Öğrenim Kredi Borcu
2019012266YiT0000010
14.519,93
2
21743476600
Bekir ÇİÇEK
Yurtdışı
2018/4
OO15-Gerçek KDV
2021031066YiV0000003
21.066,03
3
21743476600
Bekir ÇİÇEK
Yurtdışı
2018/4
1048-DV
2021031066YiV0000003
58,80
4
21743476600
Bekir ÇİÇEK
Yurtdışı
2018/4
1084-Gecikme Faizi
2021031066YiV0000003
9.922,10
#ilangovtr Basın No ILN01920522