KPSS'li ve KPSS'siz Personel Alımları Devam Ediyor KPSS'li ve KPSS'siz Personel Alımları Devam Ediyor
Genel Şartlar
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
Alınacak Kadrolar
Başvuruda bulunacak adaylar arasında aşağıdaki kadrolar bulunmaktadır:
 • Temizlik Görevlisi
 • Yaşlı ve Engelli Bakımı
 • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
 • Muhasebeci
 • Şoför
 • Büro Personeli
 • Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Başvuru Detayları
Başvurular İŞKUR üzerinden internet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) yapılmaya başlanmıştır. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler ve duyurular İŞKUR resmi web sitesinden takip edilebilir.
Editör: Editör Melek