Dolu yağışı gül bahçelerini vurdu, tomurcuklar yerlere saçıldı Dolu yağışı gül bahçelerini vurdu, tomurcuklar yerlere saçıldı
Başvuru Genel Şartları
Belediye işçisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Alınacak Kadrolar
Belediyelerde farklı pozisyonlarda çalışmak üzere çeşitli kadrolar açılmıştır. Başvuru yapılabilecek kadrolar şu şekildedir:
 • Destek Personeli
 • Büro Personeli
 • Temizlik Personeli
 • Şoför
 • Plaj Görevlisi
 • Ekmek Pişirici
 • Cankurtaran
 • Avukat
 • İnşaat Ustası
 • Büro Memuru
 • Danışma Personeli
 • Güvenlik Görevlisi
 • İtfaiye Eri
Başvurular İŞKUR Üzerinden
İlgili kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgiye İŞKUR'un ilgili ilanlar kısmından ulaşabilirsiniz.
Editör: Editör Melek