Lise Mezunu Polis Alımı Ön Başvurusu Sona Eriyor Lise Mezunu Polis Alımı Ön Başvurusu Sona Eriyor
Başvuru Koşulları
Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya henüz askerlik yaşına gelmemiş olmak (geleneksel askerlik hizmeti ve tecilli durumlar dahil),
  • Atanacakları görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği suçlardan hüküm giymemiş olma şartı da aranmaktadır. Bu kapsamda, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekmektedir.
Alım Yapılan Kadrolar
Başvurular, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yapılmaktadır. Alınacak kadrolar arasında Subay-Astsubay, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Şoför, Hastabakıcı, Hemşire, Tekniker, Büro Personeli, Sağlık Teknikeri, Tıbbi Sekreter, Hasta Bakımı ve Temizliği, Hizmetli, Sekreter gibi farklı alanlarda personel bulunmaktadır.
Bu ilanlar, iş arayışındaki vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, başvuru yapacak adayların belirlenen kriterlere dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.
Editör: Editör Melek