PARAGRAF

PARAGRAF

Bir düşünceyle ilgili cümlelertopluluğudur.

Paragraf dört bölümden oluşur:

a)- Paragrafta Anlatım Teknikleri

b)- Paragrafta YardımcıDüşünceler

c)- Paragrafta Konu – Ana düşünce

ç)- Paragrafta Yapı

a)- Paragrafta AnlatımTeknikleri: Yazarın parçayı oluştururken kullandığı tekniklerdir. Bunlar:“öyküleme, betimleme, açıklama ve tartışma”dır. Yazar, bunlardan birini amacınagöre ağırlıklı olarak kullanır.

Öyküleme (Hikaye Etme):

ü Ele alınan konunun bir “OLAYA”bağlı olarak anlatılmasıdır.

ü Olayın dışında bu tip yazılardavarlıklar “HAREKET” halinde verilmiştir.

ü Günlük basit konulardır.

ü Ciddi bir ilmi yönü yoktur.

ü “mış, miş, muş, müş, dı, di,du, dü gibi geçmiş zaman ekleri kullanılır.

ü Adeta “KAMERAYI” anımsatır.

ü “OLAY, KAHRAMANLAR, MEKAN veZAMAN” olmak üzere dört unsur vardır.

ü Öykülemede belli bir zamandiliminde gelişen olaylar değil de her zaman gerçekleşen olaylar daanlatılabilir.

Betimleme (Tasvir Etme):

ü Bir varlığın, kişinin ya dadurumun başta görme organı olmak üzere diğer duyu organlarına hitap edecekşekilde anlatılmasıdır.

ü “OLAYLARIN” ya da “VARLIKLARIN”“fotoğrafı” çekilir.

ü Öykülemenin aksine Betimlemedevarlıklar genellikle DURGUN haliyle anlatılır.

ü Dört gruba ayrılır: “fiziksel,ruhsal, açıklayıcı ve izlenimsel” betimleme.

Açıklama:

ü Ele alınan konuda okuyucuyuBİLGİLENDİRMEK amacıyla yazılan yazılardır.

ü Öğretici ve Bilgi vermekamacıyla yazılan Ciddi, Bilimsel ve Kültürel konulardır.

Tartışma:

ü Bu anlatım tekniğinde bir“Karşılıklı Konuşma Havası” vardır.

ü Yazar, karşısında birivarmışçasına “Sorular Sorup, Cevap Vermesi”dir.

ü “Bence, Bana Göre, Kanımca”gibi öznel yargı bildiren ifadeler kullanılır.

ü Bir düşüncenin yanlışlığınıortaya koymak ve doğru olanın belirtilmiş olması vardır.

Not: ÖYKÜLEME – Okuru Olay İçindeYaşatmak

BETİMLEME – Okura İzlenimKazandırmak

AÇIKLAMA – Okura Bilgi Vermek

TARTIŞMA – Okurun DüşüncesiniDeğiştirmek

b)- Paragrafta YardımcıDüşünceler: Düşüncenin kanıtlanması için kullanılan ikna metotlarıdır.

ü Tanımlama: Tanım cümlelerininbulunduğu paragraflardır.

ü Karşılaştırma: En az ikiunsurun KARŞITLIK ve BENZERLİKLERİYLE kıyaslanmasıdır. “Fakat, Lakin, Ama,Çünkü, İse, Halbuki” gibi bağlaçlar kullanılır.

ü Tanık Gösterme: Yazarın elealdığı konuda o konunun uzmanının görüşlerine yazısında yer vermesidir. İsimveya Sözle ifade edilir.

ü Örneklendirme: Ele alınankonunun Somut örneklerle ispat etmeye çalışılmasıdır. Bu anlatım tekniğinde I.cümle Öznel ifade taşır.

ü Benzetme: Anlatıma Somutlukkazandırmak amacıyla anlamca ilgili iki kavramdan ZAYIF olanın GÜÇLÜ olanabenzetilmesidir. “Gibi, Kadar” edatları sıkça kullanılır.

ü Kişileştirme: İnsana özgüniteliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır.

ü Sayısal Verilerden Yararlanma:Matematiksel işlemlerin kullanılmasıdır.

c)- Paragrafta Konu – AnaDüşünce:

Konu: Üzerinde durulan, hakkındayazılıp çizilen unsurdur.

ü “YAZAR NE ANLATIYOR?” sorusubize konuyu verir ve konu genellikle paragrafın “Giriş” cümlesinde belirtilir.

Başlık: Paragrafın konusu ne isebaşlık da odur.

ü Konu ve Başlık, paragrafın birveya iki kelime ile özetidir.

ü Kısa olmalı.

ü İlgi çekici olmalı.

ü Konuyla alakalı olmalı.

ü Bütününü kapsamalı.

Ana Düşünce (Ana Fikir, TemelDüşünce):

Ø Yazarın okuyucuya vermekistediği “mesaj”dır.

Ø Yazarın “amacını” belirtencümledir.

Ø Yazıda “en kapsamlı” ve “engeniş” düşünce ve cümledir.

Ø Kesin yargı bildirir (Açık veanlaşılır bir anlatım taşır.)

Ø Paragrafın “Giriş, Gelişme,Sonuç” bölümlerinde olabileceği gibi tamamında da bulunabilir.

Ø “YAZAR NE DEMEK İSTİYOR?”,“HANGİ AMAÇLA YAZMIŞ?” gibi sorular sorulur.

ç)- Paragrafta Yapı:

ü Giriş, Gelişme ve Sonuçbölümleridir.

ü Giriş: Genellikle tek cümledenoluşur. Ele alınacak konu burada verilir. Fikir ortaya atılır. Genel yargıniteliği taşır. Bağlayıcı unsurlar bulunmaz.

ü Gelişme: En uzun bölümdür.Giriş cümlesinde belirtilen konu her yönüyle ele alınır. Yani fikirlerörneklerle açıklanır.

ü Sonuç: Anlatılanların birsonuca bağlandığı bölümdür. Yani konunun sonucu ve özetidir. Genellikle tekcümleden oluşur. Bu fikirden bir netice çıkartılır.

 

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2017, 10:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER