Leyle-i Kadrin Kadri

Bismillâhirrahmânirrahîm 1-Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik

Leyle-i Kadrin Kadri
Bismillâhirrahmânirrahîm1-Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.2-Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!3-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.4-Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.5-O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyrularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.Sûrenin ilk âyetinde, Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Müfessirlerin yorumlarına göre söz konusu zaman diliminin Kur’ân-ı Kerim’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir.bundan dolayı bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.Ramazanın son gecelerine yaklaştığımızda, kadir Gecesine erişiyor heyecanı taşırız. Mü’minler o büyük geceyi,gözüne uyku girmeden geçirerek,o gecenin feyz ve bereketinden istifade etmek isterler.Kur’an-ı Kerimde, Kadir suresinde bildirildiği üzere, bu gece içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu bin ay yaklaşık seksen üç sene dört ay etmektedir. Buda bir ömür demektir.Kadir Gecesi neden bin aydan hayırlıdır Kur’an-ı Kerimin inzali bu gecede gerçekleştiği için. Kur’an-ı Kerim Arş-ı âla dan dünya semasına, oradan da parça parça, peyderpey Kadir Gecesinde inmeye başlamıştır. Yirmi üç senede de tamamlanmıştır. On bir ayın sultanı Ramazan ayında bir gece olduğu için. Ramazana kadir kıymet kazandıran da Kur’andır.Bakara suresinin 185. ayetin mealinde apaçık gösterdiği gibi, orucun vakti olarak tayin olunan Ramazanın kadrini ve kıymetini kazandıran Kur’an’dır. Kuran’ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Kur’ an bu şekilde kıymet kazandırmaktadır. Çünkü O, insanları doğru yola ulaştıran, hidayet veren, hak ile batılı ayıran ve insanlara yol gösteren İlahi bir kitaptır. Onun için, kim Kur’anın indirildiği bu aya erişirse oruç tutmalıdır.Yıl içinde Ramazan ayı, ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi, Kur’ana nispetle değer kazanmaktadır. Bu da Kur’anın eşsiz değerini gösterir. Öyle bir değer ki, bir ay Kur’an o ayda indirilmeye başladı diye, “On bir ayın sultanı oluyor.Bir gece, Kur’an o gece inzâl oldu diye  bin aydan yani koca bir ömürden hayırlı oluyor.Hayatımız, Kur’an’la hayatlansın. Kalplerimiz Kur’an’la teneffüs etsin. Akıllarımız Kur’an’la düşünsün. Sözlerimiz, yazılarımız Kur’anla süslensin ki bir  değer kazansın.Hz. Peygamber: “Kadir gecesini ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” “Herkim Kadir gecesinde inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek namaz kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”Buyurmuştur.Kadir gecesi büyüklük ve şeref gecesidir. içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan(83 sene 4 ay) hayırlıdır.Cenab-ı Hakkın rızasını bulmaya çalışmaları için, Kadir gecesini gizli tutmuştur. Bir hikmete binaen insanın ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını da gizli tutmuştur.Mü’minler bu mübarek ayın bütün gecelerini ihya etsinler diye Kadir gecesini, Ramazan ayı içerisinde gizlenmiştir.  Hz. Aişe, “Ya Resulullah ! Kadir gecesi hangi gece olduğunu bilir ve O geceyi idrak edersem, Cenab-ı Hakka nasıl duada bulunayım?” deyince. Peygamberimiz: “Deki, Ya Rab! Sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla.” Diyerek dua etmesini istemiştir.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2017, 07:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner180