ESAS NO : 2022/484 Esas
DAVALI : CEYLAN DEDE -Abdulkadir ve Serpil kızı 05/04/1994 D.lu
Davacı Hacı Mustafa Keskin vekili tarafından aleyhinize müşterek çocuk Nezahanur Keskin'in velayetinin tarafınızdan alınarak davacı babaya verilmesine ilişkin Velayetin Değiştirilmesi davası açılmış olup;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 11/01/2024 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ( duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği) veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 144-147 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01923358