NASIL BİR NESİL?

Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini!

Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini!

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini!

Şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın;

Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın

Bu kitaplar Fâtih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır;

Şu mihrab Sinânüddin, şu minâre Sinân'dır;

Haydi, artık uyuyan destanını uyandır!

Bilmem, neden gündelik işlerle telâştasın

Kızım, sen de Fâtihler doğuracak yaştasın!

Ne güzel yazmış büyük şair Arif Nihat ASYA.  Günlük işler, gündelik sevdalar, geçici hayaller peşinde koşmayan, tarih, kültür ve ahlak şuuru ile yoğrulmuş bir nesil. Haksızlık karşısında susmayan ülkenin maddi ve manevi değerleri söz konusu olduğunda gereğini yapan bir nesil.

 Dinini, tarihini, bayrağını, dilini, kültürünü bilen bir nesil ... Bu ülkenin değerleri ,gençlerimizi devletin politik felsefesi  ve Milli Eğitimin temel hedeflerine uygun, Atatürk İlkelerine ve Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren bir nesil.

   Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı yaratıcı ve verimli bir nesil.

   İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştiren gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazanan kendilerini mutlu hisseden ve toplumun mutluluğuna katkıda sağlayacak bir nesil.

 Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artıracak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyecek ve hızlandıracak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapma gayesinde olacak bir nesil.

YORUM EKLE