Arabuluculukta yüzde 65 başarı sağladık!

Haberin Detayı İçin Tıklayınız.

Arabuluculukta yüzde 65 başarı sağladık!

Kahramanmaraş Arabuluculuk Dernek Başkanı Ertuğrul Hüdayioğlu, 2018 yılı Arabuluculuk verilerini değerlendirerek yüzde 65 başarı sağlandığını söyledi.

Arabuluculuk sistemi 2012 yılından beri hukukumuzda ihtiyari olarak uygulanmaya başlanmıştır diyen Ertuğrul Hüdayioğlu, ''Bu ihtiyari uygulamada, 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip Arabulucularımızın başarılı çalışmaları sonucunda bakanlığımızın işçi ve iş veren ilişkilerinde dava şartı haline getirmesi söz konusu oldu. Bugüne kadar 2018 yılında Arabuluculara intikal ettirilen dosya sayısının 400 bin olduğunu, bu dosyalardan 230 bin'inin anlaşma ile sonuçlandığı, 400 bin dosyanın yüzde 40'ı için tarafların bu sonuçlardan tatmin olmayarak yargılama yoluna gittiği gözlemlendi'' dedi.

Bir Arabuluculuk için tanınan sürenin 3 hafta olduğunu belirten Hüdayioğlu, ''Bu en fazla bir hafta uzatılmak suretiyle 4 haftaya çıkarılabilmektedir. Bu şekilde Arabuluculuk sisteminde işçi alacağını 4 hafta sonunda alabilmektedir. Kahramanmaraş'ta 2018 yılında işçi ve iş veren uyuşmazlıklarında 2 bin 750, 2 bin 800 dosya Arabulucularımıza intikal etmiş, bunların yüzde 65'i başarıyla sonuçlandırılmıştır. Sadece bu dosyalardan yüzde 35'i bir miktar anlaşmazlık tutanağı ile mahkemelere taşınmıştır. Türkiye ortalamalarına göre, fevkalade üst düzey bir ortalamadır. Ticari uygulamalarda da bunun devam edeceğini düşünüyorum'' diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesine konuşan Ertuğrul Hüdayioğlu, ''Avrupa ve Amerika'da yaklaşık 40-50 yıldır yargıya, alternatif  bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak uygulanan Arabuluculuk, tarihten gelen helalleşme ve uzlaşma kültürümüze, yaşam tarzımıza, örf ve adetlerimize  yani  kısaca bünyemize uygun hale getirilmek suretiyle  6325 sayılı yasanın  22.Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanması  suretiyle Ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Arabuluculuğun ve getirilen yasal düzenlemelerin amacı ;Uyuşmazlığın konusu ve kapsamı ne olursa olsun,  Toplumsal barış ve huzuru kalıcı kılmak ,  günlük hayatta her an yaşanabilen anlaşmazlıklar ve çatışmalarda oluşan, Uyuşmazlıkların taraflarını  bir araya getirerek  birlikte çözüm aramalarını sağlamaktır.Bu amaca ulaşmak süreci sağlıklı şekilde yönetmek  içinde yasa , En az 5 yıllık mesleki tercübeye sahip , taraflar arasındaki anlaşmazlıkların  çözümünü  Hukuki  bakımdan değerlendirme imkanı olan, Hukuk Fakültesi mezunlarından, Bu konuda ayrı ayrı Arabuluculuk ve Uzmanlık eğitimi almış, Adalet Bakanlığınca yetkilendirilmiş , Bakanlığın  Arabuluculuk siciline  kayıtlı  arabulucuları yetkili ve sorumlu kılmıştır'' dedi.      

Bu süreçte yasanın ve arabulucunun amacından bahseden Hüdayioğlu şöyle konuştu;  ''Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıkları, Mahkemelerin yargılama  sistemine taşımadan, kısa sürede, en az masrafla, tarafların mahkemelerdeki gibi sırlarını ortaya dökmeden, gizlilik içinde  ,onları  olabildiğince kazançlı çıkabilecekleri dostane bir çözümü arama, yaratma, böyle bir çözüme ulaşmalarını sağlama düşüncesidir. Bu amaca uygun olarak  Adalet Bakanlığının ve özellikle Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın çalışmaları sonucu hazırlanan   düzenlemelerle, 2012 yılından itibaren Tarafların  isteklerine bağlı (ihtiyari) olarak uygulanan ve başarılı sonuçlar veren Arabuluculuk sistemi , Önce,  01.01.2018 tarihinden İtibaren  İş kanununda ve HMK da yapılan değişikliklerle   İşçi İşveren arasındaki Uyuşmazlıklarda, tarafların  bu uyuşmazlıklarını, Mahkemeye taşımadan önce  Arabulucuya gitmeleri, çözümü öncelikle karşılıklı uzlaşmada aramaları , hiç olmazsa tarafların bir araya gelip  anlaşmazlıkları yüz yüze  yada vekil yada temsilcileriyle görüşmeleri  “Dava Şartı”  haline  getirilmiştir. Son olarak ta  7155 sayılı yasa kapsamında , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa  5/A numarasıyla eklenen  “Dava şartı olarak arabuluculuk “ kenar başlıklı hükümle   de 01.01.2019 tarihinden itibaren  Ticari Davalarda da artık  Arabuluculuk  “Dava şartı “haline gelmiş  bulunmaktadır.''

2017 VERİLERİNE GÖRE AZALMA VAR

''Yukarda belirttiğimiz gibi  gelişmiş Batı ülkelerinde uzun süredir uygulanan  Arabuluculuk sisteminin  Ülkemizde çok kısa bir geçmişi olmasına rağmen bugün geldiği nokta yıllardır bu sistemi uygulamaya çalışan ülkelerden  kat kat daha başarılı olduğu görülmektedir. Örneğin  Arabuluculuk hususunda Avrupa'da en başarılı gösterilen  belli bir geçmişe sahip İtalya'da Arabulucunun tarafları  anlaşmazlıklarıyla ilgili Bir araya getirip görüşme sağladığı  dosya sayısı  2018 yılı  verilerine göre  200.000 iken bu rakam Türkiye'de 400.000 i geçmiştir. Bu ülkede anlaşma ile sonuçlanan görüşme sayısı %20'leri geçmezken , bizde % 60'ların üzerindedir. Gene Daire başkanlığımızın açıklamalarına göre  Dava şartı arabuluculuk öncesi İş mahkemelerine açılan dava sayısı  2017 yılında , 210.000 iken %60 azalarak 2018 yılında Arabuluculuk dava şartı haline getirildikten sonra,  92.455  olmuştur. Yani , Arabulucuya gidenlerin ancak %40'ının  arabuluculuk görüşmelerinden bir sonuç alamayarak  Mahkemeye gittiğini  görmekteyiz. Burada bir yanlış anlamanın önüne geçmek için  belirtmek isterim ki yasa , Tarafları arabuluculuk görüşmeleri sırasında  anlaşmaya zorlamamakta sadece, tarafların uzun yargılama süreci öncesinde bir masa etrafında , arabulucunun yürüttüğü görüşmelerle  bir araya gelmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu şekilde  daha önce anlaşmazlıklarını, isteklerini  büyük bir ihtimalle birbirlerine söyleyemeyen taraflara , Kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etme imkanı sağlayabilmek, yargılama  öncesi belki yargılamaya dahi gerek duyulmadan,  anlaşmak gibi   Bir çözüm amaçlanmaktadır.''

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 BİN 700 DOSYA ARABULUCUYA ULAŞTI

''Kahramanmaraş'ta 2018 yılı içinde İşçi İşveren anlaşmazlıkları nedeniyle “Dava Şartı” kapsamında  arabulucuya  başvurulan dosya sayısının 2 bin 650, 2 bin 700 arasında gerçekleştiği bu dosyaların  %35 kadarının  tarafların  bu görüşmeler sonucu anlaşmazlık tutanağı düzenlenmek suretiyle  Dava konusu yapıldığını görmekteyiz. Bu  rakamlar  Kahramanmaraş'ta da en üst düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip, konularında Uzman  arabulucularımızın  taraflar arasında “Dostane çözümün” sağlanması hususunda  “Nitelikli Arabuluculuk “ yaparak  ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Şimdi Birazda ,Arabuluculuk sisteminin ülkemizde yerleşip yaygınlaşması ve bugünkü seviyesine ulaşmasında  üstün gayret ve fedakarlıkları bulunan  ,Sayın eski Daire Başkanımız Şimdi ki  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürümüz  Hakan Öztatar‘ın   sözleriyle  Adliyeleri tek kapılı  , (yargılama süresi maalesef oldukça uzayan, ) olmaktan çıkaran , Ara buluculuk sürecinin  ;  işleyişi, başlayış ve sonuçlanması  ile ilgili bilgi ve rakamlar vermek istiyorum.  Tarafların birinin , Adliye Arabuluculuk  bürosuna başvurusu ile başlayan  arabuluculuk sürecinin , sonuçlandırılması için Arabulucuya verilen süre   İşçi İşveren  uyuşmazlıklarında 3 hafta , Ticari uyuşmazlıklarda ise 6 Hafta dır, Bu süre en fazla İşçi İşveren uyuşmazlıklarında 4 Haftaya yani 28 güne, Ticari Uyuşmazlıklarda ise  8 haftaya  yani 56 güne çıkarılabilmektedir.''

28 GÜNDE SONUÇLANMAKTA

''Belirlenen süre içinde  uyuşmazlığı  olumlu yada olumsuz olarak  sonlandırmak yasa gereği arabulucuya verilen bir görevdir. Yani Arabulucular  daha önce açıkladığımız  İşçi İşveren  uyuşmazlıklarındaki , %60 başarılı sonuçlara sadece ve sadece 28 günlük çalışma ile ulaşmaktadırlar. Halbuki  belli hukuki usullere ve sürelere uymak zorunda olan, Mahkemece kısa karar verildikten sonra bu kararın  gerekçesinin yazılması için  dahi 30 gün  süresi olan 1. Derece Mahkemeler yani yerel mahkemeler İş mahkemesi bazında ortalama 531 günde  Uyuşmazlıkla ilgili bir karar verebilmekte, Bu kararın Bölge Adliye Mahkemesi ve  Temyize tabi ise Temyiz incelemesiyle  Kararın kesinleşmesi için 1000 Günün çok üzerine çıkılabilmektedir.Bu şekilde belki yıllar sonra alacağına kavuşacak işçi, bu sürenin sonunda  yada kısa bir süre içinde ,  yargılama sırasında ödemek zorunda kalacağı masrafların çok azı  bir   rakamı geçmeyecek ve sadece anlaşma olması halinde ödeyeceği bir ücretle alacağına kavuşma imkanı bulmaktadır. Mahkemelerdeki yargılama  süresinin  azaltılabilmesi için  uzun yıllar yapılan çalışmaların  tüm iyi niyetli girişimlere ve düzenlemelere rağmen başarılı olmadığını kabul etmemiz ve hiç olmazsa uyuşmazlıkların yarısından fazlasını çözümleyecek  yeterliliğe sahip arabuluculuk sistemini daha iyi çalıştırmamız   “nitelikli arabuluculuğu “ özendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.''

''Gene bize verilen bilgilere  göre  2018 yılında  Arabuluculara gelen dosyalardan %92 sinin ilk toplantıda neticelendiği,  Arabuluculara gelen 400.000 Dosyanın 230.000 inin  anlaşma ile sonuçlandığı, 2018 yılında arabuluculara intikal ettirilen  400.000 uyuşmazlıkla ilgili  Adalet bakanlığına o da  çoğu Arabulucu tarafından belirlenen  görüşme yerleri ve zamanları ile   ilgili olan , sadece   272 şikayetin söz konusu olduğu  dikkate alınırsa sistemin Arabulucularımız tarafından  başarılı bir şekilde yürütüldüğü , bu başarıda arabulucularımızın mesleki tecrübe, aldıkları eğitim ve uzmanlıklarının  rol oynadığı  daha iyi anlaşılmaktadır. Son olarak  Yukarda belirtildiği gibi 01.01.2019 tarihinden itibaren Dava şartı olarak uygulanmaya başlanan Ticari Uyuşmazlıklar konusunda   Baro Başkanlığımızla ,K.Maraş Arabulucular Derneğimizin  11 Şubat günü K.Maraş Barosunda düzenlediği   Panele katılmak suretiyle  “ Ticari, uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk” konusunda  hem Avukat  ve Arabulucu meslektaşlarımızı hem de diğer katılımcılarımızı  bilgilendiren   Başta Hemşerilerimiz  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen,  Prof. Dr. Veysel Başpınar’a , Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Ankara Bam  3. Hukuk Daire Başkanı  Sn. İlker Koçyiğit ‘e, Arabuluculuk Daire Başkanımız  Umut İlhan Durmuşoğluna,, Panelin Açılış konuşmasını yapan Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğluna, Bu panelin düzenlenmesinde  büyük emeği olan  Kahramanmaraş Barosu Başkanımız Avukat Burak Gül’e   Ancak büyük şehirlerde yapılabilen  Bu büyük organizasyon  nedeniyle  Kahramanmaraş Arabulucular Derneği olarak Teşekkürlerimizi sunuyoruz.''

HABER-FOTO: ÖMER FARUK SALMAN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner92

banner94