Son Dakika! Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çok sayıda personel alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli memur olarak çalıştırılmak üzere toplam 117 personel alımı için ilana çıktı.

Son Dakika! Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çok sayıda personel alacak

Üniversite Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurulan
Kadro Kodu
Unvanı KPSS Puan Türü Kadro
Sayısı
Aranılan Nitelikler
PSG01 PSİKOLOG KPSSP3 1 Psikoloji Bölümü lisans mezun olmak. 2018 KPSSP3 Puan türünden en az 70 ve üzeri
puan almış olmak.
EC01 ECZACI Sözlü Sınav 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. (KPSS Şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre
belirlenecektir.)
BY01 BİYOLOG KPSSP3 1 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastaneleri biyokimya bölümünde en az 13 yıl deneyim sahibi olmak, Tıbbi laboratuvarlarda akreditasyon – internal ve external kalite kontrol eğitimi, 310 genetic analyzer cihazı, BİO-RAD Variant II cihazı, Cobas 8000 cihazının eğitimini ve DNA izlosasyonu ve PCR eğitimi almış olmak.
HM01 HEMŞİRE KPSSP3 18 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 2018 KPSSP3 Puan türünden en az 50 ve üzeri
puan almış olmak.
HM02 HEMŞİRE KPSSP3 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.Radyasyon sağlığı ve güvenliği,iletişim ve empati, CPR, çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların hak ve yükümlülükleri konularında eğitimalmış olmak.
HM03 HEMŞİRE KPSSP3 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl
deneyimi olmak, CPR, kan ve kan ürünleri transfüzyonu eğitimi almış olmak.
HM04 HEMŞİRE KPSSP3 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 4
yıl deneyim sahibi olmak, CPR eğitimi ve kanguru bakımı eğitimi almış olmak.
HM05 HEMŞİRE KPSSP3 2 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 3 yıl yoğun bakım deneyimi olmak, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, kan gazı ve yorumlanması veya yoğun bakımda acil idrar eğitimi almış olmak.
HM06 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, nöroloji servis deneyimi ve PEG Aspirasyon önlemleri konusunda eğitim almış olmak.
HM07 HEMŞİRE KPSSP94 3 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, dâhiliye yoğun bakım veya göğüs yoğun bakım deneyim sahibi olmak, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu veya yoğun bakım hastalarında nütrisyon değerlendirmesi konularında eğitim almış olmak.
HM08 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, enfeksiyon servisi, acil servis ve anestezi yoğun bakım deneyimlerine sahip olmak, akılcı ilaç kullanımı, sağlık çalışanlarında ergonomi iş kazası ve meslek hastalıklarının sebepleri konularında eğitim almış olmak.
HM09 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde toplamda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, onkoloji servisi ve koroner yoğun bakım deneyimlerine sahibi olmak, anne sütü ve emzirmenin önemi, kan ve kan ürünleri transfüzyonu konularında eğitim almış olmak.
HM10 HEMŞİRE KPSSP94 2 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl dâhiliye servis deneyimi olmak, ERCP hemşirelik yaklaşımları, yara tanımı ve yara bakımı konularında eğitim almış olmak.
HM11 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl doğumhane deneyimi olmak, NRP ve anne sütü emzirme sertifikasına sahip olmak, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, NST ve partograf eğitimleri almış olmak.
HM12 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl yenidoğan yoğun bakım deneyimi olmak, NRP ve temel yeni doğan bakım sertifikasına sahip olmak, kanguru bakımı eğitimi, anne sütü ve emzirmenin önemi konularında eğitim almış olmak.
Başvurulan Kadro Kodu Unvanı KPSS
Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranılan Nitelikler
HM13 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl yenidoğan yoğun bakım deneyimi olmak, NRP ve temel yenidoğan bakım sertifikasına sahip olmak, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ve ventilatör eğitimi almış olmak.
HM14 HEMŞİRE KPSSP94 2 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite Hastanelerinde en az 4 yıl deneyim sahibi olmak, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi servis deneyimi veya ortopedi servis deneyimi olmak, CPR eğitimi almış olmak.
HM15 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite Hastanelerinde en az 4 yıl nöroloji yoğun bakım deneyim sahibi olmak, kişisel stres yönetim sertifikasına sahip olmak, entübasyonekstübasyonkriterleri, kan ve kan ürünleri transfüzyonu konularında eğitim almış olmak.
HM16 HEMŞİRE KPSSP94 2 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 4 yıl çocuk servis deneyimi olmak, etik değerler, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, anne sütü ve emzirmenin önemi konularında eğitim almış olmak.
HM17 HEMŞİRE KPSSP94 2 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 4 yıl genel cerrahi servis deneyim sahibi olmak, Kırım Kongo kanamalı ateşinden korunma veya yara tanımı ve yara bakımı konularında eğitim almış olmak.
HM18 HEMŞİRE KPSSP94 2 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 4 yıl yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, NRP sertifikasına, kan ve kan ürünleri transfüzyonu eğitimine sahip olmak, mekanik ventilatörde hasta bakımı eğitimi ya da temel yeni doğan bakım sertifikasına sahip olmak.
HM19 HEMŞİRE KPSSP94 3 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde toplamda en az 3 yıl koroner yoğun bakım veya anestezi yoğun bakımlarında çalışma deneyimine sahip olmak.
HM20 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 3 yıl servis deneyimi olmak, anne sütü ve emzirmenin önemi, yara ve yara bakımı konularında eğitim almış olmak.
HM21 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde KVC servisi veya genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde toplamda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, yoğun bakımda kullanılan cihazlar ve güvenli kullanımı, yoğun bakımda deliryum ve bası yarasının önlemi konularında eğitim almış olmak.
HM22 HEMŞİRE KPSSP94 2 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite Hastanelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, NRP ve temel yenidoğan bakım sertifikası olmak, Anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda eğitim almış olmak.
HM23 HEMŞİRE KPSSP94 1 Ortaöğretim Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite Hastanelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, NRP ve temel yeni doğan bakım sertifikası olmak, Kanguru bakımı uygulamalı eğitimi almış olmak.
EB01 EBE KPSSP3 1 Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 2 yıl doğumhane deneyimi olmak üzere toplamda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, anne sütü ve emzirme danışmanlığı, iletişim ve empati, acil obstetrik bakımı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu konularında eğitim almış olmak
ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 2 Önlisans Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 2018 KPSSP93 Puan türünden en
az 50 ve üzeri puan almış olmak.
ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak. Palyatif bakım, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, video laringoskopla entübasyon uygulaması ve transport ventilatör kullanımı konularında eğitim almış olmak.
ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisansİlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak. Sklenoderma, yara tanımı ve yara bakımı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, video laringoskoplaentübasyon uygulaması ve transport ventilatör kullanımı konularında eğitim almış olmak
ST04 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisansİlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak. Sterilizasyon ve dekontaminasyon, hasta ve çalışanlarda radyasyon güvenliği, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, video laringoskoplaentübasyon uygulaması ve transport ventilatör kullanımı konularında eğitim almış olmak.
Başvurulan Kadro Kodu Unvanı KPSS
Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranılan Nitelikler
ST05 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak. EKG yorumlanması, kan gazı ve yorumlanması, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, video laringoskopla entübasyon uygulaması ve transport ventilatör kullanımı konularında eğitim almış olmak.
ST06 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak. Etik değerler, iletişim ve empati, video laringoskopla entübasyon uygulaması ve transport ventilatör kullanımı konularında eğitim almış olmak.
ST07 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak. NRP, acil obstetrik bakımı, etik değerler, NST ve partograf, video laringoskopla entübasyon uygulaması ve transport ventilatör kullanımı konularında eğitim almış olmak.
ST08 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 3 Önlisans Fizyoterapi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, ESWT uygulaması, lenf ödem manuel drenajı, egzersiz önerileri ve uygulama teknikleri, iletişim ve empativeya hasta mahremiyeti konularında eğitim almış olmak.
ST09 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Fizyoterapi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, ESWT uygulaması, lenf ödem manuel drenajı, kanser hastalarında egzersiz önerileri ve uygulama teknikleri, iletişim ve empati konusunda eğitim almış olmak.
ST10 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 2 Önlisans Fizyoterapi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. Kanser hastalarında egzersiz önerileri ve uygulama teknikleri, ESWT uygulaması, lenf ödem manuel drenajı, CPR, iletişim ve empati ya da etik değerler eğitimi almış olmak.
ST11 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Elektronörofizyoloji Bölümü mezunu olmak. İletişim ve empati, İSG mevzuatı temel bilgilendirme, çalışanların hak ve yükümlülükleri, kimyasal risk etmenleri, CPR eğitimleri almış olmak.
ST12 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezun olmak. Enfeksiyon kontrol önlemleri, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, yoğun bakımda acil idrar ve CPR süreci, riskli idrar konularında eğitim almış olmak
ST13 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 12 yıl tıbbi sekreter olarak görev yapmış olmak, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST14 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 8 yıl tıbbi sekreter olarak görev yapmak, Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde sekreterlik deneyimine sahip olmak, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST15 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmak 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 8 yıl tıbbi sekreterlik deneyimi olmak, üniversite hastanelerinde sürveyans deneyimine sahip olmak, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, demirbaş taşınırların kontrolü, kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST16 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 3 ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 7 yıl tıbbi sekreter olarak görev yapmış olmak, bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST17 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl tıbbi sekreter deneyim sahibi olmak, bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak ve demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak
ST18 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastaneleri mikrobiyoloji laboratuvarının numune kabul biriminde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, üniversite hastanelerinin TSE EN ISO 15189:2014 belgesine sahip akredite mikrobiyoloji laboratuvarı numune kabul biriminde en az 1 yıl çalışmış olmak.
ST19 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl tıbbi sekreter olarak görev yapmış olmak, bilgisayar işletmenliği sertifikası, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, ISO 9001:2008 kalite yönetimi sistemi sertifikası, tıbbi sekreterlik ve hasta danışmanlığı sertifikasına sahip olmak.
Başvurulan Kadro Kodu Unvanı KPSS
Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranılan Nitelikler
ST20 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl tıbbi sekreter deneyim sahibi olmak, iş ve çalışma psikolojisi sertifikası, bilgisayar işletmenliği sertifikası, insan ilişkilerinde ikna iletişimi, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST21 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl tıbbi sekreter olarak görev yapmış olmak, ilkyardım sertifikası, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, bilgisayar işletmenliği sertifikası, şikâyet yönetimi sertifikası, iletişim sertifikasına sahip olmak, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST22 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 2 ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl deneyimi olmak, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST23 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 3 yıl tıbbi sekreter olarak görev yapmış olmak, bilgisayar işletmenliği eğitimi, çalışma hayatı ve ilk yardım eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, EBYS ve HBYS eğitimi, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST24 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 3 yıl tıbbi sekreter deneyim sahibi olmak, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST25 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 1 yıl tıbbi sekreter olarak görev yapmış olmak, bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak, personel özlük hakları, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar eğitimlerini almış olmak.
ST26 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 ÖnlisansTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde acil biriminde tıbbi sekreter olarak görev yapmış olmak, demirbaş taşınırların kontrolü kullanımı ve sorumlulukları, etik değerler, SGK kısa vadeli uygulamalar, iletişim eğitimlerini almış olmak.
ST27 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 3 Önlisans Anestezi Teknikleri Bölümünden mezun olmak. 3. basamak Üniversite Hastanelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, Lokal-Vazoaktifinfüzyon ajanları, SpinalEpiduralKaudal Tüm Bloklar, hasta pozisyonları, kan transfüzyonu, obezite cerrahi anestezi konularında eğitim almış olmak.
ST28 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi LaboratuvarBölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanesinde biyokimya bölümünde en az 11 yıl deneyim sahibi olmak, Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon – İnternal ve External Kalite Kontrol eğitimi almak, Sysmex XN 3000 model tam otomatik kan sayım cihazı eğitimini almış olmak, BİO-RAD Variant II cihazı eğitimi almış olmak.
ST29 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 ÖnlisansTıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 6 yıl deneyim sahibi olmak, Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon – İnternal ve External Kalite Kontrol eğitimi almak, BİO- RADVariant II cihazı, Getein 1600 kardiyak marker cihazının eğitimini ve Bacter 9120-Phoneıx100-MGIT 320 eğitimini almış olmak
ST30 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programlarından mezun olmak. 3. basamak üniversite hastaneleri Patoloji Laboratuvarı bölümünde en az 4 yıl deneyim sahibi olmak, Bencmark XT (roche) İmmünoHistokimyacihazı, Leica EG1160(doku bloklama cihazı), Leica AXL(lam boyama cihazı), Leica RM2245(rotarymikrotom cihazı), Leica ASP 300S (doku takip cihazı), Leica CV5030(lam kapama cihazı, Benchmark Special StainsHistokimya cihazlarının eğitimini almış olmak.
Başvurulan Kadro Kodu Unvanı KPSS
Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranılan Nitelikler
ST31 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Patoloji Laboratuvar Teknikerliği bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde Patoloji Laboratuvarı bölümünde 4 yıl deneyim sahibi olmak, Bencmark XT (roche) İmmünoHistokimya cihazı, Leica EG1160(doku bloklama cihazı), Leica AXL(lam boyama cihazı), Leica RM2245(rotarymikrotom cihazı), Benchmark Special StainsHistokimya cihazı, Leica ASP 300S doku takip cihazı), Leica CV5030(lam kapama cihazı) cihazlarının, iletişim, KBRN, sivil savunma ve AFED konularında eğitim almış olmak.
ST32 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi LaboratuvarBölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde Biyokimya Bölümünde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, DIRUI FUS model cihazı, Sysmex XT 1800i model tam otomatik kan sayım cihazı, Sysmex XN 3000 model tam otomatik kan sayım cihazı, Cobas 8000 cihazı, Radiometer ABL800 model kan gazı cihazı, Radiometer AQT90 model kardiyak cihazları, DNA izolasyonu, PCR, pre analitik post süreçlerin değerlendirilmesi, laboratuvar güvenliği, laboratuvar yönetimi konularında eğitim almış olmak.
ST33 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans radyoterapi teknikerliği bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 4 yıl deneyimi sahibi olmak, genel iş sağlığı ve güvenliği, kişisel stres yönetimi, iletişim ve empati eğitimlerini almış olmak.
ST34 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Tıbbı Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl acil radyoloji ve poliklinik radyoloji biriminde deneyim sahibi olmak, ToshibaAqullionOneVision BT ileri düzey deneyim sahibi olmak, Dijital röntgen, OsteosysPrimus kemik dansitometri cihazları deneyim sahibi olmak, GE Optima 220 AMX dijital röntgen eğitim belgesi sahibi olmak ve CPR, portable cihaz eğitimlerini almış olmak.
ST35 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbı Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 5 yıl acil radyoloji ve poliklinik radyoloji deneyim sahibi olmak, Dijital röntgen, OsteosysPrimuskemik dansitometri cihazlarında deneyim sahibi olmak, iletişim ve empati, CPR, etik değerler konularında eğitim almış olmak.
ST36 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbı Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 3 yıl Acil Radyoloji ve Poliklinik Radyoloji deneyim sahibi olmak, ToshibaAqullionOneVision BT cihaz eğitimi almış olmak, dijital röntgen, OsteosysPrimus kemik dansitometri cihazları deneyimi olmak, CPR, sağlık çalışanlarında ergonomi, iş kazası ve meslek hastalıkları eğitimlerini almış olmak.
ST37 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbı Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olup, 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, hasta ve çalışanlarda radyasyon güvenliği, radyolojide kullanılan cihazlar ve güvenli kullanımı konularında eğitim almış olmak.
ST38 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 3 yıllık deneyimi olmak, Philips Anjio İntegris Allura– GE IGS 530 Anjio cihazı, Dijital röntgen, C-kollu skopi, kemik dansitometri cihazları deneyim sahibi olmak, EPS (electrophysiology studies), VES (ventriküler ekstrasistoller), FFR (fraktional flow reserve) deneyim sahibi olmak, hasta güvenliği uygulamaları, sağlık çalışanlarında ergonomi, iş kazası ve meslek hastalıkları konularında eğitim almış olmak.
ST39 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1 Önlisans Tıbbi Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 2018 KPSSP93 Puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak.
ST40 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 1
Önlisans Tıbbi Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olup, dijital görüntüleme sistemlerinde 2D ve 3D program kullanma eğitimi almış olmak. 3. Basamak sağlık kurumlarında 1 yılı diş hekimliğinde röntgen teknikerliği olmak üzere en az 8 yıl deneyimi olmak. Diş hekimliğinde panoramik röntgen ile röntgen filmi çekimi, sefalometrik film
çekimi, periapikal röntgen filmi çekimi ve dental tomografi çekiminde tecrübeli olmak.
ST41 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 2 Önlisans Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 2018 KPSSP93 Puan
türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak.
ST42 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 2 Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 2018 KPSSP93 Puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak
Başvurulan
Kadro Kodu
Unvanı KPSS
Puan Türü
Kadro
Sayısı
Aranılan Nitelikler
LAB01 LABORANT KPSSP3 1 Kimya Bölümü Lisans mezun olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde biyokimya bölümünde en az 10 yıl deneyim sahibi olmak, Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon – İnternal ve External Kalite Kontrol eğitimi, ThermoScıentıfıcDıonex UHPLC, ABI I- Science 310-3130-3130XL Genetik Analyzer, LC-MSMS cihazları eğitimi almış olmak, Agilent GC MS cihazı yazılım, donanım ve kullanıcı eğitimini almış olmak.
LAB02 LABORANT KPSSP93 1 Önlisans Kimya Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde biyokimya bölümünde en az 10 yıl deneyim sahibi olmak, Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon – İnternal ve External Kalite Kontrol, Getein 1600 Kardiyak Marker cihazı, ABL 800 Serıes- AQT90 cihazı, BİO-RADVariant II cihazı, Cobas 8000 cihazlarının eğitimine sahip olmak, DNA Dizi Analizi eğitimine sahip olmak.
LAB03 LABORANT KPSSP93 1 Önlisans Kimya Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde 8 yıl PCR laboratuvarında olmak üzere en az 10 yıl deneyime sahip olmak, 1 yıl TS EN150 15189 standartlarına uygun akredite mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmış olmak, tıbbi laboratuvarlarda akreditasyon-internal ve external kalite kontrol eğitimini almış olmak.
DSP01 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSSP94 1 Sağlık Meslek Lisesi radyoloji teknisyenliği bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 9 yıl acil radyoloji ve poliklinik radyoloji deneyimine sahip olmak, dijital röntgen, osteosysprimus kemik dansitometri cihazları, bilgisayarlı tomografi cihaz kullanım deneyimi olmak ve iletişim ve empati, CPR, radyolojide tanı amaçlı dokuların
güvenliği konularında eğitim almış olmak.
DSP02 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSSP94 2 Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 4 yıl acil servis olmak üzere toplamda en az 9 yıl deneyim sahibi olmak, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ya da kanamalı hastaya yaklaşım konularında eğitim almış olmak.
DSP03 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSSP94 1 Sağlık Meslek Lisesi radyoloji teknisyenliği bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 7 yıl deneyim sahibi olmak, GE optima 220 amx dijital röntgen eğitimine ve dijital röntgen, c-kollu skopi deneyim sahibi olmak, iletişim ve empati, kırım kongo kanamalı ateşinden korunma konularında eğitim almış olmak.
DSP04 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSSP94 1 Sağlık Meslek Lisesi radyoloji teknisyenliği bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 7 yıl deneyim sahibi olmak, GE optima 220 AMX dijital röntgen cihaz, iletişim ve empati, CPR, hasta ve çalışanlarda radyasyon güvenliği, konularında eğitim almış olmak, dijital röntgen, c-kollu skopi deneyim sahibi olmak.
DSP05 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSSP94 1 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak. 3. basamak üniversite hastanelerinde en az 6 yıl deneyim sahibi olmak, Philips Anjio-GE IGS530 Anjio cihazları deneyimi olmak. C-kollu skopi deneyim sahibi olmak, iletişim ve empati, kan ve
kan ürünleri transfüzyonu konularında eğitim almış olmak.

* Eczacı unvanlı kadro, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan KPSS şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 6 katına kadar adaylar lisans diploması puan üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana, onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre 1 asıl 5 yedek belirlenecektir.
* Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı veya transkript) DİPLOMA PUANI bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

*ARANAN NİTELİKLER KISMINDA BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARIN BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

I.GENELVE ÖZEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
4- 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
6- Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.
7- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

10- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
11- Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerli olup, adaylar deneyimlerini belgelendirmek zorundadırlar.

II. ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı) (Eczacı kadrosuna başvurular için diploma notunun bulunması zorunludur.)
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2-Deneyim Belgesi (Deneyim istenilen kadrolar için istenilen alanda çalıştığını gösterir belge)
3-SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
4-Sertifika (istenmişse)
5-KPSS Sonuç Belgesi
6-Eğitim Belgesi

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin //basvuru.ksu.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurarak başvuruyu tamamlayacaklardır. Adaylar başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.(Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2018 KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0344) 3001188 veya (0344) 300 1205 numaradan bilgi alınabilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER