Kahramanmaraş'ta Arıcılık Ve Ticari Hindi Yetiştiriciliği için Hibe Desteği

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının ticari hindi yetiştiriciliği desteklemesi yapacağı duyuruldu.

Kahramanmaraş'ta Arıcılık Ve Ticari Hindi Yetiştiriciliği için Hibe Desteği

Ticari Hindi Yetiştiriciliği Desteklemesi yeni kümes yapımı ve alet - ekipman alımını kapsadığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

 "Tebliğ kapsamında, 1.000 adet kapasiteli ticari Hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir. Ticari Hindi Yetiştiriciliğinde yeni inşaat yapımı, makine ve alet -ekipman alımı için hibe oranı %75 dir. Hibe desteği tutarı 200.000 TL'yi geçemez.

Arıcılık Desteklemesi için; Makine, alet-ekipman ve arıcı barakası alımını kapsar, hibe oranı %50'dir. Hibe desteği tutarı 30.000 TL'yi geçemez.

Arıcılık Desteklemesi için Genel Şartlar

1) Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye,

2) Arıcılık kayıt sistemine (AKS)  müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı,

3) AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip,

4) Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnil'den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabileceklerdir.

5) Arıcılık hibe desteği konusunda aynı haneden karı-koca, kardeş, anne-baba olması durumunda asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir proje değerlendirmeye alınır.

Başvuru Yeri ve Zamanı

Başvurular;

1) 4 Ocak 2021 tarihinde başlar ve 22 Ocak 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.

2) Başvurular, ilçelerde İlçe Müdürlüğü tarafından kabul edilir.

3) Ticari Hindi yetiştiriciliğinde; yeni inşaat yapımı,  makine, alet - ekipman alımı için yatırımcılar, başvuru formu  (Uygulama Rehberi; EK-1, EK-2) ve ekinde yer alan belgeleri iki takım olarak hazırlar ve yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İlçe Müdürlüklerine başvururlar.

4) Başvuru, proje ve/veya yatırım konusu ile ilgili istenilen belgeler, yatırımın yapılacağı/ikamet ettiği yerleşim birimlerinin bağlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden gerçek kişiler için şahsen, tüzel kişilikler için ise yetkilendirilmiş kişi tarafından yapılır.

5) Başvuruda istenen belgelerin tamamı başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.

6) Başvuru dosyasına geliş tarihi ve numarası verilerek üzerinde tarih ve numara yazılı dosyanın bir nüshası başvuru sahibine verilir.

Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.

Başvuruda İstenilen Belge ve Bilgiler

1) Hibe Başvuru Formu (Uygulama Rehberi; Arıcılık için Ek-1, Hindicilik için Ek-2)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

3) Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ( tüzel kişiler için) ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

4)Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları. Uygulama Rehberi; (Ek-3) veya (Ek-4),

5) İnşaat yatırımının yapılacağı arazilere ait aidiyet belgesi. Uygulama Rehberi ;(Ek- 9) veya (Ek-10), 6) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

7) Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerde imza yetkisi olanlardan adli sicil kaydı istenir."

HABER: MUSTAFA KÖMÜ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner180

banner174