AB-I HAYAT

"Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Vereceğini var saydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız." (AHZAB/16) Bu ayet; "aslında kısmen de olsa insanın bu alandan, zorlama ile faydalanacağına işaret etmektedir" diye yorumlanabilir.. Fakat ne olursa olsun "netice değişmeyecek"

Ab-ı hayat suyunu duymuşsunuzdur. Peki nedir bu su? Sözlüklerde şöyle geçiyor; “Hayatın devamına vesile olan kan, ebedî hayata sebep olan mânevi değerler, kevser suyu...

Abıhayat: “Bengi su, abıhayat, hayat suyu ya da dirilik suyu, birçok söylencede adı geçen, içen kişiye ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsanevî su.

Peki böyle bir su var mı? Var mı, yok mu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var bulan olmamış. Bir ara Lokman Hekim’in bulduğu hikayesini de okumuştum.

Bundan olsa gerek, insanlar sürekli ölümsüzlüğü arıyorlar. Arayanlarla ilgili geçen güzel bir yazı okumuştum. Çünkü ciddi araştırmalar yapılıyor bu konuda. Açalım öyle ise.

Duymuşsunuzdur: “Transhümanizm akımı ile "yarı insan yarı makine (cyborg)" olma yolunda hayli mesafe alındı. "Teknolojik tekillik" olarak da anılan bu akım, insan vücudunu teknolojik olarak yapay uzuv ve organlar ile destekleyerek hastalıklara ve kazalara karşı koruma altına almak suretiyle, kısmen de olsa hayat süresini kendince artırma amaçlı bir çabadır. Bu teknoloji; insanın bilişsel ve fiziksel özelliğini artırdığı gibi, beşerî hesapla ömrünü uzatıyor gibi görünebilir ama bu da ölümsüzlüğe çare değildir.

BİYOLOJİK BEDEN SONLANDIĞINDA

Biyolojik bedenin sonlanmasının ardından, hayat devam edebilir mi? Peki, bu nasıl olacak? Biyolojik beden ölünce, yerine nasıl bir vücut ile devam edilecek? Bu konuda Rus zengin Dmitry Itskov, kendi beyninin haritalamasını teknoloji ile sağlayarak, bilincini bilgisayara aktarmayı planlamaktadır. Bu proje şu an başlamış olup, 4 aşamadan oluşmaktadır. Itskov, 2045 yılına kadar bu aşamaları bitirip, ölmeden önce bilincini kendi suretindeki humanoid (insansı) bir robota nakil etmeyi, yani avatarını yapmayı planlamaktadır. Itskov son olarak humanoid makineden kurtularak, bilincini kendi suretindeki holograma aktaracağını ve bu şekilde ölümsüzleşeceğini(!) düşünmektedir.

Ölümsüzlük için yapılan çalışmaların sonu nereye varacak, şu an kestirmek çok mümkün değildir. Bütün bunlar, insanlık için ahlaki birçok sorunlar ve sıkıntılar meydana getirecektir. Örnek olarak cryonics işlemi ile 150 yıl sonra bir insan uyandırıldığında, diyelim ki tüm vücut fonksiyonları tam olarak çalışsa ve hayata döndürülse, sonra nasıl bir ortam ile karşı karşıya kalacak? Ailesinden, akrabalarından ve dostlarından hiç kimse kalmamış, yalnız başına, tanımadığı bir ortamda ne yapacak ve nasıl sosyalleşecek? Büyük ihtimalle bir müddet sonra ötanazi isteyecektir.

AVATARLAR GELİYOR

  1. "avatar" düşüne.. Kendi avatarını yaptıran bir şahıs, kopya bilinci ile bir makine içinde sıkışmış olarak, ruhsuz bir şekilde uzun yıllar nasıl hayatını sürdürecek ve bu şekilde bir hayatın gayesi ne olacak? Bilim çevreleri ve uzay çalışmaları yapan merkezler, bu tür araştırmaları özellikle yıldızlar arası seyahatlerde kullanmayı planlamaktadırlar. Uzay; insan ve bedeni için düşman bir yerdir. Uzay şartlarına ancak; genom teknolojisi ile mutasyona uğramış farklı insan formu veya insan- makine karışımı cyborg ya da humanoid robot avartarlar dayanabilecektir. Bunların dışında "Avatar olmayan humanoidler de bu alanda kullanılabilir. İlla insan ile eşleştirmeye gerek var mı?" diye düşünüyorum. Hepimizin en değerli varlığı olan bedenimizin dünya hayatı anlamında yok olması, gerçekten çok acı bir durum ama, kaçınılmaz bir son ve elden hiçbir şey gelmez. Ölüm; evreni, bildiğimizi ve bilmediğimizi yaratan Allah’ın yasasıdır. Bu yasaya müdahale şeklen mümkün olsa da, ruhen mümkün değildir. Çünkü Allah, o alanı insana kapatmıştır. İnsan genlere ve bilince müdahil olabilir ama ruha asla ulaşamayacaktır. Bu nettir. Ruhun bilgisi kilitli ve anahtarı yalnız Allah’ın elindedir. Allah hepimize hayırlı hayat ve hayırlı ölümler nasip eylesin, ölümsüzlüğü hedefleyenlere ise iman ile tanışmayı nasip etsin. (Kay. Taşkın Koçak/Yeni Akit)
YORUM EKLE