16. Yüzyıl  

 1. Yüzyıl  

Fuzuli:

 • Türkçe, Arapça ve Farsça Divanı vardır.
 • Gazel ve kasideleri (su) meşhurdur.
 • Leyla vü Mecnun adlı ilahi aşkı anlatan mesnevisiyle bilinir.
 • Şikayetname  (aylık bağlanır), Hadikatüs Süeda, Bengü Bade, Şah ü Geda ve Hadisi Erbain diğer eserleridir. 
 • Türkçe şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır.  

Baki:

 • Tasavvufa yer vermemiştir şiirlerinde.
 • Kasideleri ve gazelleri meşhurdur.
 • Şairler Sultanı olarak bilinir döneminde.
 • Kanuni Mersiyesi önemlidir.
 • Ayrıca Fezail-i Mekke adlı yapıtı da önemlidir.

Bağdatlı Ruhi:

 • Tasavvufi ve felsefi yoğunlukta şiirler yazar.
 • Terkib-i Bent ve Terci-i Bent ustasıdır.
 • Sosyal konulara değinir.
 • Hicivleri de vardır.

Taşlıcalı Yahya:

 • Sade ve özentisiz yazdığı gazelleriyle tanınır.
 • Mesnevileri önemlidir: Şah u Geda, Yusuf u Züleyha gibi…
 • Ayrıca bu yüzyılda öğüt verici hikaye ve fıkralardan oluşan Pendname adlı yapıtıyla Güvahi; Anadolu’da yazılmış ilk tezkire olan Heşt Behişt adlı yapıtıyla Sehi Bey vardır.

YORUM EKLE

banner49

banner15

siteye gitmek için tıkla

banner69